„Stvoření světa. Kvalitativní změna chaosu.“

Podobné citáty

Henry David Thoreau foto
Citát „Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.“
Josh Billings foto
František Vymazal foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Vladimír Holan foto

„Pojmenovat bezejmenné - toť před stvořením světa být.“

—  Vladimír Holan český básník a překladatel 1905 - 1980

[Brožek, Lubomír, 1994, Rozhovory s nesmrtelnými, Petrklíč, Praha, 1., 173, 80-85243-53-9]

Martin Luther foto

„Křesťan má být nové stvoření neboli nově stvořené dílo boží a má o všech věcech mluvit, smýšlet a soudit jinak, než jak o tom mluví nebo soudí svět.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Zdroj: Weimarer Ausgabe (WA) 36, 255

Jean Dutourd foto
Pius XII. foto
Roy Littlesun foto
Sri Chinmoy foto
Citát „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí foto

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

—  Mahátma Gándhí indický politik 1869 - 1948

Varianta: Sám buď změnou, již chceš vidět ve světě.

Roy Littlesun foto
Albert Einstein foto
Jan Viklef foto
Michael Jackson foto
Jan Vokál foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x