„Nelítostně mě bili a svázali provazy. Nezapomeňte popsat všechno naše utrpení těm, kteří přijdou po nás. Nevěřím, že přežijeme, když jsme byli zrazeni a celá pravda o nás nejspíše vyšla najevo. Zpráva o vítězství nakonec musí přijít, a až uvidíte mé bratry, řekněte jim o naší mučednické smrti, a také jim řekněte, že je Sára žádá, aby pomstili každou kapku její krve (…) ať nemají žádné slitování, stejně jako oni neměli slitování s námi. Věřte mi, už nemám sílu to dále snášet, a raději se zabiji, než abych byla opět mučena jejich rukama potřísněnýma krví. (…) Moje trápení je o to větší, že vidím trpět mého nevinného otce. Ale přijde den zúčtování; zemřeli jsme jako bojovníci a nepodlehli jsme.“

v dopise na rozloučenou
Zdroj: [Katz, Shmuel, The Aaronsohn Saga, Gefen, Jerusalem, 2007, 978-965-229-416-6, 362, 333–334, anglicky]

Sára Aaronsohnová foto
Sára Aaronsohnová2
židovská špionka, která pracovala pro Brity v první světové… 1890 - 1917

Podobné citáty

Kašpar Kaplíř ze Sulevic foto
Ralph Waldo Emerson foto
Winston Churchill foto
Menachem Begin foto
Oscar Wilde foto
George Patton foto
William Shakespeare foto

„Kdo dnes prolije svou krev s mou, stane se mým bratrem.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

William Shakespeare: Jindřich V.

Václav Budovec z Budova foto
Isaac Asimov foto
Sidonie Nádherná foto
Cesare Pavese foto
Ayrton Senna foto
Neil Gaiman foto
Citát „Miluji tě tak, že žárlím i na postel, v níž ležíš. Měla bys ležet ve mně, v mém srdci, v mé krvi.“
Erich Maria Remarque foto
Václav Budovec z Budova foto
Šahbáz Bhattí foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“