„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

— Ellen Gould Whiteová

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 - 1915

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .