„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

— Ellen Gould Whiteová

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 - 1915
Reklama

Podobné citáty

Terry Pratchett foto
George Orwell foto
Reklama
Henry David Thoreau foto
Ezra Pound foto
Valeriu Butulescu foto
Pelham Grenville Wodehouse foto
Ladislav Klíma foto
Charles Darwin foto
Reklama
Irvine Welsh foto
Karl Marx foto
Markus Zusak foto
Reklama
Karl Marx foto
George Gordon Byron foto
Erich Maria Remarque foto
Další