Citáty o zoufalství


Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.“


Karel IV. foto
Karel IV. 3
český král a císař římský 1316 – 1378
„I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.“

Alberto Moravia foto
Alberto Moravia 18
italský spisovatel 1907 – 1990
„Zoufalství je špatný spojenec a přivede vás dál, než tušíte.“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.“

Thilo Sarrazin foto
Thilo Sarrazin 2
německý ekonom, spisovatel a kritik muslimů 1945
„Někdy mě jímá zoufalství a vztek z toho, že se člověk v dnešním Německu už nemůže jasně vyjádřit a nazvat věci pravým jménem. Tohle znám jenom z totalitních států.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Ve světě plném nenávisti se ještě musíme odvážit doufat. Ve světě plném hněvu se ještě musíme odvážit věřit v Mír. Ve světě plném zoufalství se ještě musíme odvážit snít. A ve světě plném nedůvěry se ještě musíme naučit věřit.“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete
útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec
dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy -
jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.“


Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.“

Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství.“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Zoufalství konečna je nemít nekonečno.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Na názory nesmíš příliš dát. Co je psáno, to nelze změnit a názory jsou často jen výrazem zoufalství nad tím.“


Božena Viková-Kunětická foto
Božena Viková-Kunětická 2
česká poslankyně Českého zemského sněmu, československá p... 1862 – 1934
„Vidím-li muže péci lívanečky a ženu píšící filosofický aforismus, shledávám to oboje zcela přirozeným. – Až k zoufalství nepřirozeným zdá se mně však býti, chce-li si žena pochutnati na lívanečkách mužových a hledá-li on v aforismu jejím některý problém společenský nebo světový vážně rozřešený.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Hranice mezi dobrem a zlem, nadějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .