„Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel-jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost.
— 58 B9, Aristotelés, Met.“

1080b18-20.

Aristoteles foto
Aristoteles185
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západn… -384 - -321 př. n. l.

Podobné citáty

Aristoteles foto
Aristoteles foto
Aristoteles foto
Citát „První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.“
Émile Zola foto
Gottfried Wilhelm Leibniz foto

„Číslo je jakosi základní metafyzickou formou a aritmetika je jakýmsi druhem statiky vesmíru, skrze niž lze vyzkoumat síly věcí.“

—  Gottfried Wilhelm Leibniz německý filosof, vědec, matematik a teolog 1646 - 1716

Zdroj: LEIBNIZ, G.W. Monadologie a jiné práce. Praha: Svoboda 1982.

Stefan Napierski foto

„Smrt: svět minus jednotka.“

—  Stefan Napierski polský autor a překladatel 1899 - 1940

Cyril Northcote Parkinson foto
Slávek Král foto
Aurelius Augustinus foto
Pythagoras foto

„Co je nejmoudřejší? Číslo.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Varianta: Co je nejmoudřejší? Číslo.
Zdroj: [Riedweg, Christoph, Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence, https://books.google.cz/books?id=A8ixyQJA7_MC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=#v=onepage&q=What%20is%20the%20wisest%3F%20Number.&f=false, Cornell University Press, New York, 2008, 77, 978-0-8014-7452-1, anglicky]

Richard Feynman foto
Aurelius Augustinus foto

„Patři na nebesa, na zemi, na moře; na vše, co září v nich či nad nimi; na všechno, co se plazí, létá či plave; všechno má tvary, protože všechno má čísla. Odejmi jim číslo, a nebudou ničím… Ptej se, co se ti líbí na tanci, a číslo odpoví: Hle, já to jsem.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Zkoumej krásu tělesných tvarů, a najdeš, že vše je na svém místě díky číslu. Zkoumej krásu tělesných pohybů, a nalezneš, že vše se děje v pravý čas díky číslu.

Source: [Barrow, John D., Jan Novotný, Teorie všeho, Mladá fronta, Praha, 1999, 214, 82-204-0602-6]

Lord Kelvin foto

„Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví.“

—  Lord Kelvin britský fyzik a inženýr 1824 - 1907

Auguste Perret foto

„Styl je slovo, které nemá množné číslo.“

—  Auguste Perret francouzský architekt 1874 - 1954

Originál: (en) Style is a word that has no plural.
Zdroj: [Jones, Cranston, Architecture Today and Tomorrow, McGraw-Hill, New York, 1961, 29, anglicky]

Erich von Däniken foto

„Slovo "morálka" nemá množné číslo.“

—  Erich von Däniken švýcarský spisovatel a záhadolog 1935

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x