„Různorodost mé identity – to je sama moje identita. Domnívám se ostatně, že všichni autoři jsou Židé, Arméni, Cikáni nebo Palestinci, neboť literatura je prostor pro vyhnance. Všichni autoři jsou uprchlíci.“

Zdroj: Mouawad, Wajdi, iliteratura.cz http://www.iliteratura.cz/Clanek/13447/mouawad-wajdi

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Wajdi Mouawad foto
Wajdi Mouawad1
kanadský Libanon herec, autor a režisér 1968

Podobné citáty

Amos Oz foto
Zygmunt Bauman foto
Krzysztof Charamsa foto

„Chci, aby má církev a mé okolí vědělo, kdo jsem. Jsem homosexuální kněz, který je šťastný a hrdý na svou identitu.“

—  Krzysztof Charamsa bývalý polský katolický kněz 1972

Zdroj: [Vysoce postavený polský kněz se veřejně přiznal k homosexualitě, Vatikán jej propustil, novinky.cz, 2005-10-03, 2015-10-50, http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382372-vysoce-postaveny-polsky-knez-se-verejne-priznal-k-homosexualite-vatikan-jej-propustil.html]

„Byl jsem nacionalista a antisionista, protože mi bylo řečeno, že všichni Židé jsou komunisti a já byl vždy antikomunisticky zaměřený.“

—  Rodolfo Barra argentinský politik 1947

Zdroj: [Friedlander, Noam, 2006, Co je Opus Dei?, Alpress, 101-102, 80-7362-340-4]

Leo Pavlát foto

„Židovská náboženská identita je původní, nejtrvalejší a nebýt jí, tak židovské společenství zcela jistě již dávno zaniklo. Ta identita ale souvisí i s tragédií šoa, je to identita rodinné tradice a promítá se do ní i sounáležitost se státem Izrael. Jde i o identitu kulturní.“

—  Leo Pavlát ředitel muzea 1950

Zdroj: [Pavlát: Židé roku 2011 poslouchají Tóru on-line, ceskatelevize.cz, 2011-12-29, 2010-10-12, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/158508-pavlat-zide-roku-2011-poslouchaji-toru-on-line/]

„Šátek je pro mě symbol identity i svobody.“

—  Eman Ghalebová česká muslimská aktivistka z Teplic 1998

https://plus.rozhlas.cz/satek-je-pro-me-symbol-identity-i-svobody-rika-ceska-muslimka-ghalebova-souverce-8151094

Alexander Tomský foto

„Milosrdenství je úžasná věc, ale je to věc individuální, věc osobní a musím za to nést svou cenu. Představte si, že budu za státní peníze hlásat milosrdenství vůči milionu uprchlíků, tak nutím všechny ostatní k tomu, aby se na tom mém milosrdenství podíleli. A to už je špatně.“

—  Alexander Tomský český nakladatel, politolog, publicista, překladatel a vysokoškolský pedagog 1947

Zdroj: Tomský, Alexander. Kociánová, Martina. Humanismus preferuje lásku k lidstvu před vlastí. Dojedeme na to, říká Alexander Tomský. [online], upravený a zkrácený přepis rozhovoru. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/humanismus-preferuje-lasku-k-lidstvu-pred-vlasti-dojedeme-na-to-rika-alexander-tomsky--1548245

Valeriu Butulescu foto
Arnold Słucki foto

„Není Židem, ani pohanem, ale přítelem mým.“

—  Arnold Słucki polský básník a překladatel 1920 - 1972

Tadeusz Pieronek foto

„Je nezpochybnitelné, že většina obětí koncentračních táborů byli Židé. Ale na seznamech jsou i polští a italští Cikáni nebo katolíci. Proto není správné se takové tragédie zmocnit a dělat z ní propagandu.“

—  Tadeusz Pieronek polský biskup 1934 - 2018

Zdroj: GREBENÍČEK, Miroslav. Ve znamení kříže: podvody nelze halit svatou rouškou. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2019. s. 10. ISBN 978-80-7451-750-1

Jean-Claude Juncker foto

„Evropa v minulosti udělala chybu, že rozlišovala mezi Židy, křesťany, muslimy. Není žádné náboženství, žádná víra, žádná filosofie, když jde o uprchlíky.“

—  Jean-Claude Juncker lucemburský politik 1954

Originál: (en) Europe has made the mistake in the past of distinguishing between Jews, Christians, Muslims. There is no religion, no belief, no philosophy when it comes to refugees.
Zdroj: STATE OF THE UNION 2015: TIME FOR HONESTY, UNITY AND SOLIDARITY, Štrasburk, 9. září 2015, dostupné na Europa.eu http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/key-quotes-soteu_en.pdf

David Ben-Gurion foto
Fajsal I. foto
David Hartman foto

„To, co se dnes děje s náboženstvím, je mnohem nebezpečnější než to, co se děje s Araby - Arabové chtějí zabít mé tělo, Židé zabíjejí mou duši.“

—  David Hartman rabín 1931 - 2013

Originál: (en) What is happening today with religion is more dangerous than what’s happening with the Arabs — the Arabs want to kill my body, the Jews are killing my soul.
Zdroj: [Rudoren, Jodi, Rabbi David Hartman, Champion of an Adaptive Judaism, Dies at 81, nytimes.com, 2012-02-10, 2012-02-14, http://www.nytimes.com/2013/02/11/world/middleeast/rabbi-david-hartman-81-champion-of-an-adaptive-judaism.html?hpw]

„Znám mnoho autorů, překladatelů a literárních kritiků, kteří se shodují: bez Gabriela Garcii Márqueze by literatura Latinské Ameriky, ale i světová literatura vypadala jinak.“

—  Luz Meri Giraldová 1950

Zdroj: [Sto roků samoty a smutku: Zemřel Gabriel García Márquez, ceskatelevize.cz, 2014-04-17, 2014-04-18, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/270121-sto-roku-samoty-a-smutku-zemrel-gabriel-garcia-marquez/]

Jindřich Honzl foto

„Nikdo se nesmí domnívat, že je Molière literatura.“

—  Jindřich Honzl český divadelní režisér a režisér 1894 - 1953

Zdroj: [Kučera, Jan P., 2006, Molière, Paseka, 283, čeština, 80-7185-758-0]

Napoleon Bonaparte foto

„Kobylky a housenky, ničící moji Francii, to jste vy, Židé!“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Chybí zdroj

Související témata