Citáty o literatuře


Arundhati Royová foto
Arundhati Royová 2
indická spisovatelka, esejista 1961
„Největší tragédií literatury je, že se poprvé stalo psaní předmětem obchodu, volně prodejnou komoditou. Ne každému se to podaří, ale dnešní literát stojí před možností vydělat velké peníze. Jenže takový spisovatel se spíše stává bezpohlavním eunuchem, člověkem bez názoru na svět a život, jako i na politické i sociální změny, ke kterým dochází. Jen vydělává peníze.“

John Green foto
John Green 34
1977
„Příznačné také je, že když hovoříme o literatuře, činíme tak v přítomném čase. Při hovoru o mrtvých tak laskaví nejsme.“


Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 42
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ... 1889 – 1963
„Sny jsou literaturou spánku.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Krásná literatura se obvykle zabývá neobyčejnými lidmi v obyčejných situacích. Mě ale, jako čtenáře a spisovatele mnohem víc zajímají obyčejní lidé v neobyčejných situacích.“

Raymond Chandler foto
Raymond Chandler 9
romanopisec, scénárista 1888 – 1959
„Když kniha, jakákoliv kniha, dosáhne jisté intenzity uměleckého prožitku, stává se literaturou.“

Marcel Reich-Ranicki foto
Marcel Reich-Ranicki 2
německý literární kritik, novinář 1920 – 2013
„Většina spisovatelů nerozumí literatuře více než ptáci ornitologii.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Kritici… jsou vši, které lezou po literatuře.“


Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Kritici jsou vši, které lezou po literatuře.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Kritici... jsou vši, které lezou po literatuře.“

Jean-nicolas Arthur Rimbaud foto
Jean-nicolas Arthur Rimbaud 12
francouzský dekadentní a symbolistický básník 1854 – 1891
„Jediný na čem opravdu záleží je psaní samotný. Všechno ostatní je literatura.“

Ivan Martin Jirous foto
Ivan Martin Jirous 18
český básník 1944 – 2011
„Nějak už se mi kreatury / příčí strkat do literatury / zdá se mi potom že jsem jejich / raději píšu o andělích“


Egon Schwarz 1
americký literární vědec 1922
„V průběhu svého historického vývoje byla vždy německá literatura a kultura v určitém napětí vůči judaismu. “

Marie Iljašenko foto
Marie Iljašenko 1
česká básnířka 1983
„Říká se, že dobrý spisovatel nenapodobuje, ale krade. Celá literatura je na tom postavena. Já kradu zcela vědomě.“

Paul Claudel foto
Paul Claudel 17
francouzský diplomat 1868 – 1955
„Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury“ o Bibli

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„A classic – something that everybody wants to have read and nobody wants to read. – Klasická literatura je něco, co by chtěl mít každý přečtené, ale co nikdo nechce číst.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .