Zygmunt Bauman citáty

Zygmunt Bauman foto

6   5

Zygmunt Bauman

Datum narození: 19. listopad 1925
Datum úmrtí: 9. leden 2017

Zygmunt Bauman je polsko-britský sociolog židovského původu, který žije od roku 1971 ve Velké Británii. Je známý pro svou analýzu souvislostí mezi modernitou a holocaustem a úvahy o postmoderním konzumerismu.


„Dneska všichni vědí všechno, ale nemají o ničem ani ponětí.“

„Nejsem optimistou věřící, že tento svět je nejlepším ze všech světů. Nejsem ani pesimistou obavající se, že optimista má pravdu. Jsem člověkem, který má naději.“


„Nacisté a komunisté udělali jen to, co chtěli udělat mnozí jiní, ale chybělo jim odhodlání a dostatečná krutost.“

„Být obyvatelem uprchlického tábora znamená vyloučení z světa, ve kterém žije zbytek lidstva. Utečenci jsou přebytkem, jsou okradení o všechny rysy své identity kromě té, že jsou uprchlíci.“

„Štěstí není stav, ale okamžik.“

„Kdyby základní vlastností lidských bytostí nebyla morálka, nebyla by možná ani společnost, ani sociální řád, ani kultura, ačkoliv se společnost, řád i kultura, ať už to zní jakkoliv ironicky, snaží tuto vlastnost likvidovat, nebo alespoň neutralizovat její důsledky. Člověk je za své volby odpovědný – právě proto je pro „řídicí sféru“ (a to v každém systému bez výjimky) tak výhodné, aby se člověku namluvilo, že „nemá alternativu“.“

„The rationality of the ruled is always the weapon of the rulers.“ Modernity and the Holocaust

„Questioning the ostensibly unquestionable premises of our way of life is arguably the most urgent of services we owe our fellow humans and ourselves.“ Globalization: The Human Consequences


„Real dialogue isn’t about talking to people who believe the same things as you.“

„One thing which even the most seasoned and discerning masters of the art of choice do not and cannot choose, is the society to be born into - and so we are all in travel, whether we like it or not. We have not been asked about our feelings anyway. Thrown into a vast open sea with no navigation charts and all the marker buoys sunk and barely visible, we have only two choices left: we may rejoice in the breath-taking vistas of new discoveries - or we may tremble out of fear of drowning. One option not really realistic is to claim sanctuary in a safe harbour; one could bet that what seems to be a tranquil haven today will be soon modernized, and a theme park, amusement promenade or crowded marina will replace the sedate boat sheds. The third option not thus being available, which of the two other options will be chosen or become the lot of the sailor depends in no small measure on the ship's quality and the navigation skills of the sailors. Not all ships are seaworthy, however. And so the larger the expanse of free sailing, the more the sailor's fate tends to be polarized and the deeper the chasm between the poles. A pleasurable adventure for the well-equipped yacht may prove a dangerous trap for a tattered dinghy. In the last account, the difference between the two is that between life and death.“ Globalization: Education Research, Change and Reform

„For one to be free there must be at least two.“ Freedom

„What has been cut apart cannot be glued back together. Abandon all hope of totality, future as well as past, you who enter the world of fluid modernity.“ Liquid Modernity


„Where we hope to land (and where we do land, though only for a fleeting moment, enough for tired wings to catch the wind anew) is a 'there' which we thought of little and knew of even less.“ Postmodernity and Its Discontents

„The updated version of Descartes’s Cogito is ‘I am seen, therefore I am’ – and that the more people who see me, the more I am…“ Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity

„If political rights are necessary to set social rights in place, social rights are indispensable to make political rights 'real' and keep them in operation. The two rights need each other for their survival; that survival can only be their joint achievement.“ Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age

„Desire and love act at cross purposes. love is a net cast on eternity, desire is a stratagem to be spared the chores of net weaving.

True to their nature, love would strive to perpetuate the desire. Desire, on the other hand, would shun love's shackles.“
Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .