„A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu, aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to lid si to žádá, my s tím souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli, a ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě.“

Převzato z Wikiquote. Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 4. července 2021. Historie
Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš30
československý politik 1922 - 2020

Podobné citáty

Miloš Jakeš foto
Jean Maria Vianney foto
Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš foto

„Miloši končíme. Myloš Jakeš - kůl v plotě. Miloše do koše. Nechceme kůl v plotě. Generálnímu tajemníkovi generální stávku! 1. pád: Jakeš, 2. pád: bez Štěpána.“

—  Miloš Jakeš československý politik 1922 - 2020

hesla na transparentech a plakátech v Listopadu 1989
V dílech, Satira - vtipy, verše, slogany

Maxmilián Kolbe foto

„Nesmíme se příliš upnout na práci, na úřad, postavení a místo. Důležité je, aby každý usiloval plnit Boží vůli.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Vincenc z Pauly foto
Petr Lexa foto
Novalis foto

„Charakter je plně utvářená vůle.“

—  Novalis německý spisovatel 1772 - 1801

Jean Paul Sartre foto

„Protože se nám nedostává síly vůle vykonat zamýšlené činy, chováme se tak, jako by svět od nás nic nežádal.“

—  Jean Paul Sartre francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisů a literární kri… 1905 - 1980

Chybí zdroj

Margaret Thatcher foto
Rudolf Lodgman foto

„Při vzniku státu se nás nikdo neptal na souhlas. Chceme se však podílet, až se bude jednat o jeho budování. Jednostranný diktát, jednostranné podmanění nemůže nikdy vynahradit státní vůli občanů.“

—  Rudolf Lodgman československý člen československého Národního shromáždění a politik německé národnosti 1877 - 1962

1919

Source: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=l&start=21&count=20, 2016-07-27, Libri]

Jaroslav Kubera foto
Arthur Schopenhauer foto
Simone de Beauvoir foto

„Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Ladislav Klíma foto
Miguel de Cervantes foto
Jakub Železný foto

„Podle mě je důležité, aby televize, která má plnit významnou společenskou funkci, ji opravdu plnila.“

—  Jakub Železný český moderátor a novinář 1973

Zdroj: Časopis Reflex č. 2, 2021, str. 48-51

Vincenc z Pauly foto

„Boží dobrota od nás žádá nikdy a nikde nekonat dobro proto, abychom působili důležitě.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=4

Související témata