Miloš Jakeš citáty

Miloš Jakeš foto
29   29

Miloš Jakeš

Datum narození: 12. srpen 1922
Další jména: Milouš Jakeš

Reklama

Miloš Jakeš je český politik, v letech 1987–1989 byl generálním tajemníkem KSČ. V průběhu tzv. Sametové revoluce byl donucen z vysoké politiky odejít.

Podobní autoři

Antonín Švehla foto
Antonín Švehla2
český poslanec Českého zemského sněmu a československý poli…
Alois Rašín foto
Alois Rašín7
český československý politik, advokát, ekonom, novinář, pol…
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák21
československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska …
Jan Herben foto
Jan Herben2
český československý politik, historik, novinář a romanopis…
Jaroslav Krejčí foto
Jaroslav Krejčí3
Český československý politik a právník
Karel Kramář foto
Karel Kramář2
český politik
Alexander Dubček foto
Alexander Dubček1
československý diplomat, člen Slovenské Národní Rady, člen …
Dominik Čipera foto
Dominik Čipera16
český
Radola Gajda foto
Radola Gajda3
československý legionář, československý politik a generál
Antonín Zápotocký foto
Antonín Zápotocký8
český komunistický politik

Citáty Miloš Jakeš

Reklama

„Někteří členové strany a funkcionáři během listopadových událostí, včetně bývalého předsedy KSČM J. Svobody, podporovali opozici v době, kdy strana usilovala cestou přestavby o potřebné změny a překonání nedostatků a po 17. listopadu projevovali náramnou radost, že byl za jejich účasti svržen „totalitní“ režim. Tito lidé se, ať již v myslné představě, že pomohou socialismu, anebo se zlými úmysly, spojili s jeho nepřáteli. Nelze jim odpustit, s jakou aktivitou a servilností vůči strůjcům státního převratu se podíleli na hanobení revoluční minulosti a restauraci kapitalismu. Zazářil mezi nimi Valtr Komárek. Tento někdy až servilně se nám podbízející ředitel Prognostického ústavu ČSAV měl otevřené dveře k většině vedoucích představitelů strany a vlády. Aktivně se podílel na vypracování cest dalšího sociálně ekonomického rozvoje. Analýzy a návrhy vycházející z Prognostického ústavu, jemuž jeho kritici říkali „Jakešova věštírna“, byly vedením strany využívány. Proto bylo pro mne a nejenom pro mne překvapující, jak se tento „prominentní“ ředitel stal v listopadu předním kritikem socialismu a hlavním licoměrným žalobcem vedení strany, které nazval „mafií“. Skutečnost ovšem byla taková, že pokud lze vůbec mluvit o nějaké mafii, pak fungovala především v Prognostickém ústavu v čele s V. Komárkem. Svědčí o tom, že z jeho nepočetných řad vzešli vedle Komárka Klaus, Dyba, Dlouhý a další, kteří stanuli ve vysokých vládních funkcích a dnes navlékli dresy různých politických stran. Patří mezi ně nemálo bývalých členů a funkcionářů KSČ, kteří byli po roce 1968 vyloučeni nebo vyškrnuti. Jejich přisluhování V. Havlovi a jiným představitelům dnešní moci, jejich neochota či zbabělost postavit se na stranu socialismu třeba – jak kdysi uváděli – „s lidskou tváří“, zcela jasně odhalily jejich „pravou tvář“ a jejich skutečné úmysly, které se už dnes – na rozdíl od roku 1968 – nesnaží zastírat.“

—  Miloš Jakeš
Dílo, Dva roky generálním tajemníkem, 1996, s. 118

„Já jsem byl kdysi v Maďarsku, ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem tam zkoumat ty otázky, jak oni to dělají, prostě. Oni vyráběli, bych řekl, tu…, to obilí vyráběli v družstvě a tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím asi 10 tisíc měli těch broj… brojlerů a měli 7 prasat, no. No tak s ní mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká: ‚Děti pomáhaj, všichni pomáháme‘ a tak dál. Já říkám na to: ‚No tak mi taky jako se snažíme pěstovat… taky, my máme… my pěstujeme koně.‘ Ona se tak zarazila a dívá se na mě: ‚Koně? Jak to? Proč koně?‘ Já říkám: ‚Železný koně. U nás totiž ty kravíny, ty chlívy se přeměnily v garáže a většinou tam stojí to auto.‘ A ona mi na to odpověděla: ‚Až já budu na to auto mít, já se na to taky vykašlu a taky tam dám to auto místo tý krávy a místo těch prasat,‘ prostě. Tedy je vidět, že ty lidi myslí obdobně, no ale reagujou na danou situaci. Na danou situaci prostě tak, aby se…, hledají jak se mít lepší. Co udělat pro to, aby se měli lepší. A my jsme to trochu přehnali, my už jsme příliš, bych řekl, zpohodlněli. A doba žádá, aby nás…, doba nás z toho pohodlí vyvádí. A budeme nuceni z něho vystoupit, jestli chceme obstát. My jsme si zvykli už, na rok všechno jako by to bylo zapsaný v kalendáři, co bude, kdy půjdeme na to, kdy uděláme to, kdy půjdeme na chatu, a tak dál, a tak dál, jinde to tak není, nikde. Jinde se musí, prostě, ty lidi rvát, i v tom kapitalismu.“

—  Miloš Jakeš

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Ze staré veteše vyhrabali Jakeše.“

—  Miloš Jakeš
V dílech, Satira - vtipy, verše, slogany, reakce na personální změny v období přestavby - nerealizované omlazování kádrů

„Prý vyjde nová kniha pohádek, bude se jmenovat Kocour Mikeš, kozel Kokeš a Miloš Jakeš.“

—  Miloš Jakeš
V dílech, Satira - vtipy, verše, slogany, předlistopadový vtip po projevu v Červeném Hrádku

„Jakeši, Jakeši, nemáš skvrnu na pleši, a to je znamení, že se nic nezmění.“

—  Miloš Jakeš
V dílech, Satira - vtipy, verše, slogany, k očekávaným společenským změnám v československé variantě perestrojky ovlivněné však tzv. normalizací; porovnání M. Jakeše s M. S. Gorbačovem ohledně "nového myšlení"

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
Miloš Forman foto
Miloš Forman13
český herec, režisér a scenárista 1932 - 2018
Srí Ramakrišna foto
Srí Ramakrišna2
indický mystik 1836 - 1886
Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti22
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 - 1564
Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr… 1483 - 1546
Dalších 57 dnešních výročí
Podobní autoři
Antonín Švehla foto
Antonín Švehla2
český poslanec Českého zemského sněmu a československý poli…
Alois Rašín foto
Alois Rašín7
český československý politik, advokát, ekonom, novinář, pol…
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák21
československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska …
Jan Herben foto
Jan Herben2
český československý politik, historik, novinář a romanopis…
Jaroslav Krejčí foto
Jaroslav Krejčí3
Český československý politik a právník