Citáty na téma lid

Sbírka citátů na téma lid, zem, země, vláda.

Celkem 128 citátů, filtrovat:

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler foto
Maximilien Robespierre foto
Lao-c' foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Jean Jacques Rousseau foto
Karel Kryl foto

„Po dvacet let už píšu tyhle sračky a lid, ta chátra, žasnout nepřestal…“

—  Karel Kryl český písničkář 1944 - 1994

Zdroj: Michal Huvar: KRYL, Print Tipia a Carpe diem, 1999, ISBN 80-902703-1-X a ISBN 80-902354-8-4, strana 59

Lao-c' foto
Jan Werich foto
Ježíš Kristus foto
Adolf Hitler foto
Hérakleitos foto
Marcus Garvey foto

„Lid bez znalosti své historie, původu a kultury, je jako strom bez kořenů.“

—  Marcus Garvey novinář a podnikatel 1887 - 1940

Originál: (en) A people without the knowledge of their history, origin and culture is like a tree without roots.
Zdroj: [Garvey, Marcus, 1981, Symposium on Garveyism: August 17-21, 1981, Kingston, Jamaica, OGH Research Committee, 2, angličtina]

Klement Gottwald foto
Charles Louis Montesquieu foto

„Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.“

—  Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Thomas Jefferson foto
Milada Horáková foto

„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“

—  Milada Horáková československá politička a členka československého Národního shromáždění 1901 - 1950

Poslední slova
Zdroj: [Kaplan, Karel, Paleček, Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister & Principal, Brno, 2001, 253, 978-80-7364-049-1, 69]

Jan Masaryk foto
Osho foto

„Demokracie v zásadě znamená vládu lidu, od lidu, pro lid… ale lidé jsou retardovaní. Takže řekněme, vláda retardů, od retardů, pro retardy.“

—  Osho indický mystik 1931 - 1990

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6NTkXIidCU0

Honoré De Balzac foto
Claude Adrien Helvétius foto
František Vymazal foto
Gabriel Laub foto

„Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.“

—  Publilius Syrus latinský spisovatel

Ibi potest valere populus, ubi leges populi valent.
Zdroj: Český rozhlas 3 – Vltava 4. května 2008 v 6.54

Herbert George Wells foto
Alexandr Fjodorovič Kerenskij foto

„Ruský lid je postižen ekonomickou depresí a deziluzí ze spojenců! Svět si myslí, že ruská revoluce je u konce. Nenechte se ale mýlit. Ruská revoluce právě začala.“

—  Alexandr Fjodorovič Kerenskij ruský politik 1881 - 1970

Zdroj: [Reed, John, 2007, Ten Days That Shook the World, Echo Library, 38, anglicky]

Jean Jacques Rousseau foto

„Sám od sebe chce lid vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. Rozpravy. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1989, s. 248, cit. podle SOBOTKA, Milan: Jean-Jacques Rousseau: od "Rozpravy o původu nerovnosti" ke "Společenské smlouvě" Rovnost. Praha: Karolinum, 2015, s. 47

Jean Jacques Rousseau foto
Laurent Gounelle foto
Maximilien Robespierre foto
Karel Čapek foto
Joseph Fouché foto

„Revoluce se dělá pro lid.“

—  Joseph Fouché francouzský státník 1759 - 1820

Gabriel Laub foto
Maro Publius Vergilius foto
Karl Ludwig Borne foto
Karel Poláček foto

„Žižkovský lid toleruje drobné podvody, zvláště kdy se podaří.“

—  Karel Poláček český humorista, novinář, romanopisec, scénárista a spisovatel 1892 - 1945

Denis Diderot foto
Louis De Bernières foto
Maximilien Robespierre foto
Žarko Petan foto
Georges Braque foto

„Umění pro lid vynalezli intelektuálové.“

—  Georges Braque francouzský malíř a sochař 1882 - 1963

Dušan Radovič foto
Jiří Žáček foto
Emanuel Rádl foto
Arthur Honegger foto
Margaret Thatcher foto

„Během nejtemnějších let stalinského útlaku jste byl inspirací pro váš lid. Ve svých hrách jste odhaloval podvody a nespravedlnost totalitního režimu a vystupoval jste proti nim. Zůstal jste věrný svým zásadám během dlouhých období věznění a nemoci…“

—  Margaret Thatcher britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 - 2013

březen 1990
Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-59652320-o-evropske-unii-o-zenach-o-svem-odchodu-o-havlovi-slavne-vyroky-margaret-thatcherova

Karl Georg Büchner foto

„Lid nenávidí znalce jako eunuch muže.“

—  Karl Georg Büchner německý dramatik a spisovatel poezie a prózy 1813 - 1837

Dantonova slova v díle Dantonova smrt
[(de) Das Volk hasst die Genießenden wie ein Eunuch die Männer.]
Zdroj: [Büchner, Georg, Jacobs, Margaret, Dantos Tod and Woyzeck, Manchester University Press ND, 20, němčina]

„I když církev je svátostná Boží mocí a silou… je v čase a prostoru živá jen naším úsilím, naší živou vírou. Neboť církev, to jsi ty a já, to jsme my, my v Kristu a Kristus v nás, my lid Boží, a na nás záleží, zda z jádra věci se stane srdce věci, neboť jen skrze nás se stane solí země.“

—  Antonín Mandl český římskokatolický duchovní 1917 - 1972

Zdroj: Srdce věci, 1968

http://www.teologicketexty.cz/_scan/1992/02/080.jpg Mádr, Oto: Letošní jubilant Antonín Mandl], MÁDR, Oto, Teologické texty, samizdat 1982

Henry David Thoreau foto
Mao Ce-tung foto

„Bez lidové armády nemá lid nic.“

—  Mao Ce-tung předseda Komunistické strany Číny 1893 - 1976

Zdroj: Citace z předsedy Mao Ce-tunga („Malá červená kniha“), 9. kapitola – Lidová armáda http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch09.htm

Henry David Thoreau foto
Haile Selassie I. foto

„Je-li revoluce dobrá pro lid, jsem i já pro revoluci.“

—  Haile Selassie I. císař etiopie 1892 - 1975

Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2013-06-10, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/211563235300009/]

Josef Holeček foto

„Nic tak snadno nesjednocuje lid jako stejná nevole.“

—  Josef Holeček český novinář, překladatel, romanopisec a spisovatel 1853 - 1929

Erich Fromm foto
Arthur Honegger foto

„Hudba by měla změnit svůj charakter, měla by se stát přímou, prostou, velkolepou: lid kašle na techniku a mudrování. Pokusil jsem se o to v Janě na hranici.“

—  Arthur Honegger švýcarský skladatel 1892 - 1955

Snažil jsem se být přístupný člověku z ulice a zároveň zajímavý pro hudebního znalce.

Thomas Jefferson foto

„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí; že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou; že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.“

—  Thomas Jefferson 3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826

Originál: [(en) We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable Rights; that among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; that to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the people to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. ]
Zdroj: United States Declaration of Independence http://en.wikisource.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence

Source: Deklarace nezávislosti Spojených států amerických http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch#Text_Deklarace, 4. červenmce 1776

„Rousseau je stále inspirací k tomu, jak dnes přemýšlet o pojmu lid. Tento pojem se znovu vrátil do politické filosofie, i když se v devadesátých letech zdálo, že lid neexistuje a jsou tu pouze „svobodní a racionální jedinci“, jak to chápali i liberálně levicoví autoři jako John Rawls. Myslím si však, že téma přímé demokracie a Rousseauův pojem „obecné vůle“ nelze chápat izolovaně bez ohledu na ekonomický, sociální a kulturní prostor, v němž o nich uvažujeme.“

—  Michael Hauser český filozof 1972

Zdroj: HAUSER, M., PERNÝ, L.: Utópia ako filozofický argument v meniacom sa svete. Rozhovor s českým filozofom Michaelom Hauserom o projekciách ideálnych spoločností. In: DAV DVA, 2019, Online: https://davdva.sk/utopia-ako-filozoficky-argument-v-meniacom-sa-svete-rozhovor-s-ceskym-filozofom-michaelom-hauserom-o-projekciach-idealnych-spolocnosti/

Publius Papinius Statius foto

„Krátká vláda nešetří lid.“

—  Publius Papinius Statius římský básník 45 - 96

Varianta: Krátká vláda nešetří lidi.

Jean Jacques Rousseau foto
Pavel Kosorin foto
Viktor Suvorov foto

„V pracovních záležitostech se lidé měli vyrovnat horníku Alexeji Stachanovovi. Podle plánu měl Stachanov za směnu narubat 7 tun uhlí. V noci na 31. srpna 1935 se pustil do práce s takovou vervou, že místo 7 narubal 102 tuny. A tak se v zemi rozšířilo stachanovské hnutí: Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy. Pak dvacetinásobek. Propaganda je nazývala stachanovci, a lid stakanovci (od stakan - sklenička). Lidé věděli, že záležitost není tak čistá, jak se zdá. Po desítkách let se zjistila pravda také o tomto "hrdinském činu". Stachanov skutečně narubal 102 tuny uhlí. Pravda však je, že na dobu této rekordní těžby všem ostatním rubačům šachty "Centralnaja-Irmino" zastavili přívod stlačeného vzduchu, aby ve Stachanovově sbíječce neklesal tlak. Aby nic nebránilo jeho pracovnímu rekordu, byl zcela ochromen pracovní rytmus celé šachty. Uhlí, které Stachanov narubal, bylo třeba odvážet z porubu, a tak všechny huntíky putovaly ke Stachonovovi a dostaly zelenou. Ostatní brigády musely počkat. Hlavní finta spočívala ve statistice. Všechno závisí na způsobu zacházení s čísly. Rubač nepracuje sám. Narubané uhlí je třeba odhrabat, naložit do huntů, odvézt, natahat výdřevu a porub zpevnit. Kdyby se narubané uhlí rozpočítalo na všechny, kdo mu pomáhali a zajišťovali jeho práci, vyšlo by to na zmíněných 7 tun na člověka. Jenže pro Stachonovovu rekordní směnu byla použita jiná, progresivnější metodika výpočtu. Všechno, co narubal, připsali jemu, všechno vyčíslili jako jeho osobní zásluhu. A všechny ostatní, kdo odhrabávali, nakládali a odváželi uhlí, všechny, kdo podpírali porub za Stachanovem, zanesli do jiné kolonky. Mezi tyto pomocné pracovníky se tuny narubaného uhlí nerozpočítaly. Tak se zrodil celosvazový rekord.“

—  Viktor Suvorov ruský historik 1947

Paul Bremer foto
Václav Exner foto

„Už jsme si vyjasnili, že cest bude víc. Usilujeme o cestu v rámci demokratických postupů, změnou právního řádu, volbami, „sametovou“ revolucí, podle situace. Lid má právo se bránit nedemokratické, uzurpátorské vládě.
Odpověď na otázku: „Jaký bude konkrétní způsob přechodu z dnešního režimu k socialismu?“, 15. 5. 2006,“

—  Václav Exner český člen českého Parlamentu (1992-1996), člen českého Parlamentu (1996-1998), člen českého Parlamentu (1998-2002), čl… 1942

http://www.kscm.cz/chat.asp?managePreview=ok&thema=2745&item=30361 chat na kscm. cz

Emre Arolat foto
Manfred Scheuer foto
Zachariah Keodirelang Matthews foto
Recep Tayyip Erdoğan foto

„Izraelci se ho musejí zbavit, je to jejich povinnost. Pokud to neučiní, izraelský lid potkají v budoucnu nekonečné problémy.“

—  Recep Tayyip Erdoğan prezident Turecka, bývalý premiér 1954

o Avigdoru Liebermanovi
Zdroj: [Turecký premiér: vyhoďte šéfa židovské diplomacie, tyden.cz, 2011-01-13, 2011-02-07, http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/turecky-premier-vyhodte-sefa-zidovske-diplomacie_191183.html]

Jigal Amir foto

„Každý Žid, který ponechá svůj lid nebo území nepříteli podobně jako Rabin, musí být zabit. Studoval jsem Halachu celý život a dobře vím o čem mluvím. (Jigal Amir, při výpovědi před izraelským soudem)“

—  Jigal Amir izraelský vrah 1970

Zdroj: Sprinzak, Ehud, 1999, Brother against Brother - Violence and Extremism in Israeli Politics, The Free Press, New York, 978-0684853444, 253-258

Alexej Čepička foto

„Hrdá socha husitského bojovníka je důkazem toho, že každá doba nachází a tvoří si vůdce. Je štěstím nejen pro sovětský lid, že v čele přestavby lidské společnosti je tak velký člověk, jakým je Stalin.
při odhalování sochy Jana Žižky na Vítkově“

—  Alexej Čepička československý ministr národní obrany, ministr spravedlnosti ČR, československý politik a armádní generál 1910 - 1990

Zdroj: [Lukavec, Jan, Novotný, Robert; Šámal, Petr (eds.): Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy (in LtN), iliteratura.cz, 2011-08-25, 2012-09-16, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28707/novotny-robert-samal-petr-eds-zrozeni-mytu-dva-zivoty-husitske-epochy-in-ltn]

Inocenc XI. foto

„Kristus podobné prostředky nepoužil; lid musí být do chrámu doveden, nikoli dovlečen. o francouzském pronásledování hugenotů“

—  Inocenc XI. papež 1611 - 1689

Zdroj: [Rendina, Claudio, Příběhy papežů, Volvox Globator, 562]

Efrajim Kacir foto

„Sionistickým snem nebylo vytvořit židovský stát, v němž jsou Arabové biti. Naším snem bylo mít stát, na nějž může být židovský lid hrdý.“

—  Efrajim Kacir izraelský vědec, 4. prezident Izraele 1916 - 2009

Zdroj: [Joffe, Lawrence, The Guardian, Obituary: Ephraim Katzir, http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/22/ephraim-katzir-obituary-scientist-president, 2009-06-22, 2010-10-4, anglicky]

Část Kacirova rozhovoru během první intifády

Miloš Jakeš foto
Josef Ludvík Fischer foto
Pol Pot foto
Moše Barazani foto

„Židovský národ vás vnímá jako svého nepřítele a cizí režim v naší domovině. My, Bojovníci za svobodu Izraele, s vámi bojujeme, abychom osvobodili domovinu. V této válce jsem padl do vašeho zajetí a nemáte právo mne soudit. Popravami nás nezastrašíte a nepovede se vám nás zničit! Můj lid a všechny národy, které utiskujete, budou bojovat proti vašemu impériu až do jeho zničení.“

—  Moše Barazani člen Lehi 1926 - 1947

17. března 1947 během soudního procesu v projevu k britskému vojenskému soudu
Zdroj: [Katz, Yossi, A Voice Called: Stories of Jewish Heroism, Gefen, Jerusalem, 2010, 978-9652294807, 92-97, Barazani and Feinstein: Dignity in the Shadow of the Gallows, 234, http://books.google.cz/books?id=gKSLDHiWlZoC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Ludwig Erhard foto
Henry Morgenthau foto
John Owen foto
Vissarion Grigorjevič Bělinskij foto

„Lid je prozaický, jasně myslí a klade na život nesmírné nároky.“

—  Vissarion Grigorjevič Bělinskij ruský literární kritik 1811 - 1848

Zdroj: [Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič, Stati o umění, Odeon, 1, Praha, 1977, 63, česky]

Liam Fox foto

„Nejsme v Afghánistánu proto, abychom v této nefungující oblasti z 13. století zlepšovali vzdělanost. Jsme tu proto, aby nebyl ohrožený britský lid a britské zájmy.“

—  Liam Fox britský politik 1961

Zdroj: [Afganci žijú v stredoveku, myslí si britský minister obrany, SME.sk, 2010-05-24, 2010-05-24, http://www.sme.sk/c/5390320/afganci-ziju-v-stredoveku-mysli-si-britsky-minister-obrany.html]

Thomas Edward Lawrence foto

„Králi, zradil jste mne i všechen arabský lid.“

—  Thomas Edward Lawrence britský archeolog, vojenský důstojník a diplomat 1888 - 1935

Jiřímu V.
Zdroj: Halatka, David, Lawrence z Arábie, History revue, 2010, březen, 3, 87

George Catlett Marshall foto

„Vůdce v demokracii musí bavit lid. Možná to není dobře, ale je to tak.“

—  George Catlett Marshall vojenský vůdce USA 1880 - 1959

Zdroj: [Graubard, Stephen, Prezidenti, BB art, 1, Praha, 2007, 978-80-7341-973-8, 12. kapitola - poznámky, 696, česky]

Georges Jacques Danton foto

„Jediným nebezpečím pro lid je vláda.“

—  Georges Jacques Danton francouzský revolucionář 1759 - 1794

Zdroj: [Zábrana, Jan, 2001, Celý život, Torst, Praha, 3, 917, 80-7215-154-1]

Joseph Heller foto
Georgij Florovskij foto
Petr Kropotkin foto
Miloš Jakeš foto
Sándor Márai foto
Alexander Tomský foto