„Zrádce může někdy zradit i sebe samého a vykonat dobro, které nezamýšlel.“

Návrat krále, kap. Obléhání Gondoru
Citáty z díla

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 17. února 2021. Historie
John Ronald Reuel Tolkien foto
John Ronald Reuel Tolkien81
britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 - 1973

Podobné citáty

Immanuel Kant foto
Robert Fulghum foto
Publius Cornelius Tacitus foto

„Zrádci jsou příběhy ega a iluzí.“

—  Viktor Tauš český režisér 1972

https://video.aktualne.cz/dvtv/koupit-heroin-je-otazka-par-kliknuti-zavislost-na-drogach-si/r~4ccaa600525e11eab2630cc47ab5f122/

Emil Hácha foto

„Za to, co jsem udělal, mě národ nazve zrádcem.“

—  Emil Hácha český československý politik, politický vězeň, právník, překladatel a soudce 1872 - 1945

Jiří III. foto

„Přeji si, co je dobré, a proto každý, kdo se mnou nesouhlasí, je zrádce.“

—  Jiří III. král Velká Británie a král Irska 1738 - 1820

Originál: (en) I desire what is good; therefore everyone who does not agree with me is a traitor.
Zdroj: [Archer, Jules, 1971, Treason in America: disloyalty versus dissent, Hawthorn Books, 14, angličtina]

Jaroslav Hašek foto

„Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.“

—  Jaroslav Hašek český anarchista, humorista, novinář, publicista, romanopisec, satirik a spisovatel 1883 - 1923

Václav Klaus foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Joanne Rowling foto
John Charles Ryle foto

„Varuj se vytvářet si Boha podle svého, — Boha, který je samé milosrdenství, ale ne spravedlivý, — Boha, který je samá láska, ale ne svatý, — Boha, který má nebe pro všechny a peklo pro nikoho, — Boha, který dovoluje v čase dobru a zlu být vedle sebe, ale nerozliší mezi nimi na věčnosti. Takový Bůh je jen tvou vlastní modlou, stejně jako Jupiter nebo Moloch.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Beware of manufacturing a God of your own, — a God who is all mercy, but not just, — a God, who is all love, but not holy, — a God who has a heaven for everybody, but a hell for none, — a God who can allow good and bad to be side by side in time, but will make no distinction between good and bad in eternity. Such a God is an idol of your own, as really as Jupiter or Juggernaut.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 2, 4, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=hrNDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Steam Press, Ipswich, 1859, 310, 182, angličtina]

Corneliu Zelea Codreanu foto
Citát považujeme za podezřelý, nemáme důkazy podporující autorství
George Orwell foto
Jan Hus foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Sám od sebe chce lid vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. Rozpravy. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1989, s. 248, cit. podle SOBOTKA, Milan: Jean-Jacques Rousseau: od "Rozpravy o původu nerovnosti" ke "Společenské smlouvě" Rovnost. Praha: Karolinum, 2015, s. 47

Jaro Křivohlavý foto
Karl Raimund Popper foto
Vincenc z Pauly foto

„Když trpíme podle vůle našeho Pána a ve spojení s Ním, vykonáme za tři roky více dobra, než jindy za třicet let.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=5

Josef Osvald II. Thun-Hohenstein foto

„Je to hanba, když lid uznává za svého vůdce takového zrádce, jako je Schönerer.“

—  Josef Osvald II. Thun-Hohenstein Rakousko-uherský politik a průmyslník 1849 - 1913

Zdroj: [Glassheim, Eagle, 2012, Urození nacionalisté, Garamond, 46, 9788074071409]

Karel Havlíček Borovský foto

„Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu.“

—  Karel Havlíček Borovský český básník, literární kritik, novinář, politický spisovatel, satirik a spisovatel 1821 - 1856

Přisuzované

Související témata