Zarathuštra citáty

 Zarathuštra foto

10   40

Zarathuštra

Zarathuštra, latinsky Zoroaster, Zoroastres nebo Zaratus, persky Zardušt byl staroperský náboženský reformátor, zakladatel zoroastrismu.

Citáty Zarathuštra


„Ten, kdo zabije psa, zabije svou duši na devět pokolení, duše každého člověka, který trápil zvíře, bude odcházet na onen svět s bolestným křikem.“

„Na Zemi existuje jen trojí láska, kterou si můžeme být naprosto jisti: láska boží, láska mateřská a láska zvířete.“


„Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jedná se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi.“

„Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.“

„Nenabývá ničeho ten, kdo nenabude pro svou duši.“

„Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.“

„Zlý je ten, kdo je dobrý k zlému, dobrý je ten, kdo je přítelem dobrého.“

„Jdeš k ženám? Nezapomeň bič!“


„Zlodějem povinnosti je ten, kdo nedodržuje závazky vůči druhým lidem.“

„Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve spravedlnosti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .