„Mnohé nedostatky technických děl bývají zaviněny tím, že navrhovatel dbá sice přísně na technickou správnost díla, zapomíná však při tom na člověka, jemuž má dílo sloužit.“

Podobné citáty

Walter Benjamin foto
Georges Prêtre foto

„K partituře je třeba přistupovat s vizí a s tím, že jste jen interpret. Musíte sloužit dílu, nesmíte připustit, aby dílo sloužilo vám.“

—  Georges Prêtre francouzský dirigent 1924 - 2017

Zdroj: [Jednadevadesátiletý dirigent Georges Pretre odmítá odejít od důchodu, lidovky, 2016-01-03, 2016-10-09, http://www.lidovky.cz/jednadevadesatilety-dirigent-georges-pr-234-tre-odmita-odejit-od-duchodu-13u-/lide.aspx?c=A160102_115745_lide_ELE]

Karl Ludwig Borne foto
Jean Paul foto
Karel Čapek foto
Adolf Ciborowski foto

„Architektonické struktury, které vzhledem k jejich specifickým technickým vlastnostem často přežívají po staletí, patří k základním památkám minulosti a kulturního rozvoje celého národa. Zároveň jsou důkazem jeho ekonomického a sociálního rozvoje. Díla architektury a urbanismu tak ztělesňují historii lidí, kteří je vytvořili.“

—  Adolf Ciborowski polský architekt a urbanista 1918 - 1987

Originál: (en) Architectural structures which because of their specific technical features frequently survive for centuries, belong to the basic monuments of the past and the cultural development of the entire nation. At the same time they are evidence of its economic and social development. The works of architecture and town planning thus embody the history of the people that created them.
Zdroj: [Larkham, Peter J., 1996, Conservation and the City, Routledge, 3, angličtina]

Ivan Diviš foto
Bohumír Kolář foto

„Současná doba nehledá v architektuře umění, tudíž je také v mnohých svých dílech nenalézá. To není ještě důkazem, že architektura není uměním.“

—  Jiří Kroha český architekt, designer, malíř, sochař a vysokoškolský pedagog 1893 - 1974

Zdroj: [Ecce homo - architekt Jiří Kroha, rozhlas.cz, 2013-06-05, 2013-06-06, http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/1220727]

Arthur Schopenhauer foto
Emil Vachek foto
Gabriel Laub foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Jozef Zachar foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x