„Nejdokonalejší vychovávání jest tam, kde domácí kázeň veřejnému učení ruku podává.“

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 190, česky]

Josef Liboslav Ziegler foto
Josef Liboslav Ziegler1
český spisovatel a římskokatolický duchovní 1782 - 1846

Podobné citáty

Sven Alkalaj foto

„Co si podáváš ruku se Srbem? On je Srb! Teď si jdi umýt ruce, když si je podáváš se Srby.“

—  Sven Alkalaj bosenský diplomat 1948

svému poradci
Zdroj: [Bosniansky minister: "Teraz si choď umyť ruky, keď si ich podávaš so Srbmi!", SME.sk, 2010-12-26, 2010-12-26, http://www.sme.sk/c/5697313/bosniansky-minister-teraz-si-chod-umyt-ruky-ked-si-ich-podavas-so-srbmi.html]

Martin Bucer foto
Alois Vojtěch Šmilovský foto

„Co člověk jest, jest jen vychováním, učením a věděním.“

—  Alois Vojtěch Šmilovský český dramatik, libretist a spisovatel 1837 - 1883

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 17, 215, česky]

Ellen Key foto
Ambrose Bierce foto
Henry Louis Mencken foto
Martin Bucer foto
Martin Bucer foto
Božena Němcová foto
Gustav Adolf Lindner foto
Gustav Adolf Lindner foto

„Povaha sílí se projevy. Ovzduší její jest veřejnost, její půda jsou skutky.“

—  Gustav Adolf Lindner český pedagog 1828 - 1887

Největší blaho a největší umění jest projevování sebe sama.
Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 147, česky]

Vincent z Beauvais foto
Ian Rankin foto
Božena Němcová foto
Josef Čapek foto

„Nesvoboda není kázní, je ponížením.“

—  Josef Čapek český malíř a spisovatel 1887 - 1945

Alexander Graham Bell foto

„Nezůstávejte věčně na veřejné cestě, chodíc jenom tam, kam šli i ostatní.“

—  Alexander Graham Bell americký vědec a vynálezce známý díky jeho práci na telefonu 1847 - 1922

Karel Slavoj Amerling foto
Jiří Suchý foto

„Veřejně se hlásit k erotice, této oblasti života, jest výsada, kterou mají pouze lékaři a nemravové.“

—  Jiří Suchý český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režisér, herec, hudební skladatel, humorista, komik, spisovatel, vý… 1931

Karl Christoph Gottlieb Zerrenner foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“