„Je zakladatelem Československé republiky a některé z jeho zásad, jako jsou úcta k historii, politická kultura a etika chování, hrdost na stát, ve kterém žijeme, by měly patřit i mezi dnešní zásady.“

o Masarykovi
Zdroj: [Petřík, Lukáš, Masaryk i Rašín, vzory vašich politiků. Drží se jich? Zkontrolujte, parlamentnilisty.cz, 2010-10-28, 2011-09-06, http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/179420.aspx]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Miloslava Vostrá foto
Miloslava Vostrá1
česká členka českého Parlamentu (2002–2006), členka českého… 1965

Podobné citáty

László Kövér foto

„Česká republika a Slovenská republika se neměly vůbec stát členy unie, pokud součástí jejich právního řádu je zákon vycházející ze zásady kolektivní viny.“

—  László Kövér maďarský politik 1959

Zdroj: [Že ČR nepatří do EU? Šéf maďarského parlamentu měl asi špatný den, reagoval Chovanec, novinky.cz, 2015-11-13, 2015-12-17, http://www.novinky.cz/domaci/389119-ze-cr-nepatri-do-eu-sef-madarskeho-parlamentu-mel-asi-spatny-den-reagoval-chovanec.html]

Jean de La Bruyere foto

„Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.
Podobné:“

—  Jean de La Bruyere francouzský spisovatel a filozof 1645 - 1696

Nedělejme si nepřátele z těch, kteří, kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli.
Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.

Quintus Horatius Flaccus foto
André Maurois foto
Stefan Einhorn foto
Seneca foto
Albert Camus foto
Maximilien Robespierre foto
Epiktétos foto

„Šariát je právem Alláha a nikoli státu. Identifikuji se s francouzským národem a chtěl bych, aby zavedl takové zásady, které dovolí prožívat víru nejen v privátním prostoru. Jsou to zásady božského práva, tedy Alláha.“

—  Abdelkader Sadouni

Zdroj: [Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu, radiovaticana.cz, 2016-08-13, 2016-08-16, http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24231]

Moše Dajan foto
Arthur Schopenhauer foto
Ivan Gašparovič foto

„Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv.“

—  Ivan Gašparovič slovenský prezident Slovenska, předseda Národní rady Slovenské republiky, předseda Slovenské Národní Rady a politik 1941

o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi
Zdroj: [Podepsano:Kdo přijme maďarské občanství přijde o to slovenské, iHNed.cz, 2010-05-31, 2010-05-31, http://zahranicni.ihned.cz/evropa/c1-43954110-podepsano-kdo-prijme-madarske-obcanstvi-prijde-o-to-slovenske]

Helmuth Moltke foto

„Vůbec – poslušnost je zásadou, ale člověk stojí nad zásadou.“

—  Helmuth Moltke německý polní maršál 1800 - 1891

Zdroj: [Schoeps, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond, Praha, 2004, 410, 338, 80-86379-59-0, Šárka Stellnerová, František Stellner]

Erich Fromm foto
Otokar Fischer foto

Související témata