„Nemůžeme dát pokoj lidem, jestliže nebudeme mít pokoj v sobě, tj. pokud každý z nás v sobě neuspořádá vše tak, jak to chce Bůh.“

—  Jan XXIII.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 24. října 2019. Historie
Témata
pokoj, bůh
Jan XXIII. foto
Jan XXIII.13
261. papež katolické církve 1881 - 1963

Podobné citáty

Matthew Henry foto

„Pokoj je takový drahocenný klenot, že bych zaň dal vše kromě pravdy.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Peace is such a precious jewel that I would give anything for it but truth.
Zdroj: [Williams, John Bickerton, 1830, Great Preaching on Thanksgiving, Peirce & Williams, MTA3AAAAMAAJ&pg, Boston, 335, 69, angličtina]

Anselm Grün foto
Tomáš Akvinský foto

„Myslím, že cesta, kterou můžeme naplnit, vede pouze skrze vnitřní pokoj, hledáním čehokoliv, co je schopné vám dát mír a klid.“

—  Jakub Tenčl český klinický hypnoterapeut a spisovatel 1978

Zdroj: [Tajemství života : jsi světlo a to je nezničitelná pravda, https://www.worldcat.org/oclc/1003248183, Praha, 9788026082873, 8026082877, 70 pages, 1003248183, Tencl, Jakub,]

Oscar Wilde foto
Osho foto
Vincenc z Pauly foto
Johannes Eckhart foto
Elton John foto
George Bernard Shaw foto

„Dvou druhů pokoje bychom se měli děsit více než všech trápení ve světě – pokoje s hříchem a pokoje v hříchu.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) Two sorts of peace are more to be dreaded than all the troubles in the world — peace with sin, and peace in sin.

JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. Paperback ed. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964. Reprinted 2007. ISBN 9780851510811. S. 40 (anglicky).

Jan Werich foto
Paulo Coelho foto
Edvard Munch foto
John Howe foto

„Představu, kterou si tedy můžeme učinit o Jeho slávě, je pouze taková, jakou můžeme mít o velikém svazku skrze stručný obsah, nebo o rozlehlé zemi skrze malou krajinu. [Bůh] nám o sobě dal pravé svědectví, ale ne plné; takové, které chrání naše představy – jsou-li jím vedeny – od bludu, ale ne od nevědomosti.“

—  John Howe anglický puritánský teolog 1630 - 1705

Originál: (en) The notion therefore we can hence form of His glory, is only such as we may have of a large volume by a brief synopsis, or of a spacious country by a little landscape. He hath here given us a true report of Himself, but not a full; such as will secure our apprehensions—being guided thereby—from error, but not from ignorance.
Zdroj: [Pink, Arthur W, The Nature of God, https://books.google.cz/books?id=mF_PE6s8EhIC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Moody Publishers, Chicago, 1999, 350, 104, 1575675994, angličtina]

Související témata