„Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která vše pořádá. K moudrosti připravuje pokora…“

Poslední aktualizace 30. listopadu 2019. Historie
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Podobné citáty

Roger-comte De Bussy-Rabutin foto
Francisco Goya foto
Jan XXIII. foto
Papež František foto
Ralph Smart foto
Jan XXIII. foto
Karel Havlíček Borovský foto

„Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu.“

—  Karel Havlíček Borovský český básník, literární kritik, novinář, politický spisovatel, satirik a spisovatel 1821 - 1856

Přisuzované

Epikúros ze Samu foto
Démokritos foto

„Moudrost nad ničím nežasnoucí je nade vše cenná.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Friedrich Schiller foto
François de La  Rochefoucauld foto
Hermann Hesse foto
Otto František Babler foto
Lope De Vega foto
Konfucius foto

„Dvou druhů pokoje bychom se měli děsit více než všech trápení ve světě – pokoje s hříchem a pokoje v hříchu.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) Two sorts of peace are more to be dreaded than all the troubles in the world — peace with sin, and peace in sin.

JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. Paperback ed. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964. Reprinted 2007. ISBN 9780851510811. S. 40 (anglicky).

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“