Jan XXIII. citáty

Jan XXIII. foto

12   25

Jan XXIII.

Datum narození: 25. listopad 1881
Datum úmrtí: 3. červen 1963
Další jména: Angelo Giuseppe Roncalli

Svatý Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, byl 261. papežem katolické církve. Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání druhého vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku papež míru.

Citáty Jan XXIII.


„Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi Bůh dal život jenom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co bylo v minulosti.“

„Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.“


„Kdo má víru, ten se netřese. Nic nedělá neuváženě, není pesimistický, neztrácí nervy. Víra, to je veselost, která pochází od Boha.“

„Velká a silná duše nikdy nepadne za oběť smutku, dokonce ani ve chvíli velkého trápení.“

„Mír je prázdné slovo, neproměňuje-li se v řád založený na pravdě, vybudovaný podle požadavků spravedlnosti, prohloubený a naplněný opravdovou láskou a konečně uskutečňovaný ve svobodě.“

„Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.“

„Lze nicméně doufat – lidé, budou-li se setkávat a jednat spolu, objeví lépe i pouta, jež je spojují.“

„Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.“


„...sekretář přinesl papeži jeho denní program a generál Vanier, zděšený při pohledu na vše, co měl papež za tento jediný den absolvovat, zvolal:„Ale, Svatý otče, vždyť to se nedá zvládnout!“. Jan XXIII. mu odpověděl: „Copak papež nemá být jako pramen, ke kterému každý smí přijít a napít se?“ Pak mu ukázal rodinné fotografie a dodal: „...Vidíte, jsem pořád ten ubohý Roncalli, ale nikdy jsem neprožíval větší vnitřní pokoj než od chvíle, kdy nesu toto břemeno."“

„Ve všech záležitostech vůči Pánu jsme povinni uchovat si pokoj, důvěru a trpělivost. Tehdy se dostaneme hodně daleko.“

„Nemůžeme dát pokoj lidem, jestliže nebudeme mít pokoj v sobě, tj. pokud každý z nás v sobě neuspořádá vše tak, jak to chce Bůh.“

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .