„Národy neumírají; v ponížení a pomstě, přechází z generace na generaci bolestné dědictví nenávisti a odplaty.“

Originál: (en) Nations do not die; in humiliation and revenge, they pass from generation to generation the sorrowful heritage of hatred and retaliation
Zdroj: [Bosco, Peter, 2009, World War I, Updated Edition, Infobase Publishing, xii, en]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Benedikt XV. foto
Benedikt XV.1
258. papež katolické církve 1854 - 1922

Podobné citáty

Stanisław Dziwisz foto

„Je to velké dědictví, nesmírný poklad, mnoho různých listin. Všechno by to mělo být zachováno pro další generace.“

—  Stanisław Dziwisz polský kardinál 1939

vysvětlení, proč nespálil osobní archiv Jana Pavla II., který to žádal ve své závěti
Originál: (en) It is a great heritage, a huge treasure, great texts of a rich variety. All of it should be kept for posterity.
Zdroj: [Pope aide 'has not burned papers', news.bbc.co.uk, 2005-06-05, 2010-10-16, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4610607.stm]

Menachem Begin foto
Honoré De Balzac foto
Julia Rutberg foto

„Faina Georgijevna Raněvskaja bezprecedentně žije v myslích, srdcích a duších nejen mé generace, ale i dalších. To, co dělala, neumírá.“

—  Julia Rutberg 1965

Originál: (ru) Фаина Георгиевна Раневская беспрецедентно живет в умах, сердцах и душах не только моего поколения, но и следующих. То, что она делала, не умирает.
Zdroj: [Позина, Анна, «Играть Раневскую — всё равно что подписать себе смертный приговор», izvestia.ru, 2014-09-03, 2017-01-19, http://izvestia.ru/news/571883]

Konfucius foto

„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Thomas Bernhard foto

„Ještě nikdy jsem se nesetkal u obecenstva s takovými projevy nenávisti, hněvu a žízni po pomstě.“

—  Lance Ryan kanadský zpěvák a operní pěvec

o představení Siegfrieda v Bayreuthu 2013
Zdroj: [Divadlo, Hudební rozhledy, 2014, 9, 40]

Henry David Thoreau foto
Charles, princ z Walesu foto
Chana Senešová foto
Anakreón foto
Erich Ludendorff foto

„Slavnostně prorokuji, že tento zlořečený člověk uvrhne naši Říši do propasti a dovede náš národ k nepředstavitelnému neštěstí. Za to, co jste provedl, Vás budou budoucí generace proklínat ještě ve Vašem hrobě.“

—  Erich Ludendorff německý armádní důstojník a později nacistický vůdce 1865 - 1937

Pacner, Karel, Osudová třináctka, Brána, 2012, 978-80-7243-578-4, 58, česky Zdroj: https://citaty.net/autori/erich-ludendorff/

„Zúčtování s nacisty nezdůvodní odsun obyvatelstva z celého pohraničního obvodu… Transfer obyvatelstva by byl pomstou bez rozdílu, a to znamená… zničit každou základnu demokratické spolupráce na jednu generaci.“

—  Wenzel Jaksch československý člen československého Národního shromáždění a politik německé národnosti 1896 - 1966

1942
Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=j&start=1&count=20, 2016-07-27, Libri]

Lev Borský foto

„Prapor státní samostatnosti, odhozený generací zestárlou, bude opět pozdvižen bojovníky novými. Pokud bude národ zdravý, pokud bude dychtit po správě svých věcí, bude v Čechách bojován tento boj.“

—  Lev Borský český novinář a politik 1883 - 1944

28. 6. 1914

Source: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=b&start=61&count=20, 2016-07-27, Libri]

Herbert Edward Read foto

„Revoluce se objevuje s každou generací.“

—  Herbert Edward Read anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 - 1968

Thomas De Quincey foto

„Velká čarodějka této generace.“

—  Thomas De Quincey anglický autor 1785 - 1859

[(en) The great enchantress of that generation.]
(o Ann Radcliffové)
Zdroj: [Norton, Rictor, Mistress of Udolpho: the life of Ann Radcliffe, Continuum International Publishing Group, 1999, 8, anglicky]

Gertrude Stein foto

„Jste všichni ztracená generace.“

—  Gertrude Stein americká sběratelka umění a experimentální spisovatelka románů, poezie a divadelních her 1874 - 1946

Zdroj: [Hemingway, Ernest, 1988, Fiesta, Svoboda, 1., 80-205-0265-3]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“