Citáty o pomstě


Adam Michnik foto
Adam Michnik 3
polský historik, esejista a bývalý disident 1946
„Revoluce mají dvě fáze: nejprve přijde boj za svobodu a potom boj o moc. Ta první povznáší lidského ducha a probouzí v lidech to nejlepší. Ta druhá pak odhaluje to nejhorší: závist, intriky, chamtivost, podezíravost a touhu po pomstě.“

Charles Dickens foto
Charles Dickens 25
anglický spisovatel a společenský kritik 1812 – 1870
„Když utlačujeme a utiskujeme své bližní, kéž bychom se aspoň jednou v myšlenkách rozpomněli na nezvratnou jistotu, že každá vina vystoupí zvolna až k nebesům jako temný a těžký mrak, aby vylila na naši hlavu svou pomstu! - Oliver Twist“


George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Pomsta je sladká - zvláště pro ženu.“

Hatake Kakashi foto
Hatake Kakashi 29
fiktivní postava
„Zapomeň na pomstu. Osud těch, kteří se snaží pomstít, je ponurý. Je to tragické, skončíš v utrpení a zraníš se ještě víc. Dokonce i když se ti podaří pomstít, jediná věc, která zůstává, je prázdnota.“

„Spravedlivý skutek uzavírá knihu zla, pomsta začíná psát novou.“

Lady Gaga foto
Lady Gaga 18
americká zpěvačka a skladatelka 1986
„Pomsta je hloupá, jen blázni mají potřebu mít poslední slovo.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.“

Sacha Guitry foto
Sacha Guitry 35
francouzský dramatik a dramatik 1885 – 1957
„Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji.“


  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“

Jiří Robert Pick foto
Jiří Robert Pick 4
české dramatik, humorista a publicista 1925 – 1983
„Pomsta je sladká, netloustne se po ní.“

Philippe De Remi Beaumanoir 1
francouzský právník a královský úředník 1247 – 1296
„Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný.“

Stieg Larsson foto
Stieg Larsson 11
švédský autor 1954 – 2004
„Pomsta je nejsilnější motivace.“


Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník 58 – 140
„Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena.“

Karol Irzykowski foto
Karol Irzykowski 24
polský spisovatel 1873 – 1944
„Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší.“

„Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru.“

Benedikt XV. foto
Benedikt XV. 1
258. papež katolické církve 1854 – 1922
„Národy neumírají; v ponížení a pomstě, přechází z generace na generaci bolestné dědictví nenávisti a odplaty.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .