„Latimere, Latimere, máš nyní mluvit před velikým a mocným králem Jindřichem VIII., který může, zlíbi-li se mu, vzít tvůj život. Dávej si pozor, co říkáš. Ale Latimere, Latimere, pamatuj též, že máš nyní mluvit před Králem králů a Pánem pánů. Dbej, aby ses neznelíbil Jemu.“

K sobě na úvod kázání k Jindřichu VIII.
Originál: (en) Latimer, Latimer, thou art going to speak before the high and mighty King Henry VIII., who is able, if he think fit, to take thy life away. Be careful what thou sayest. But Latimer, Latimer, remember also that thou art about to speak before the Kings of Kings, and Lord of lords. Take heed that thou dost not displease Him.
Zdroj: FISH, HENRY CLAY. History and repository of pulpit eloquence (etc.), Vol. 1. New York: M. W. Dodd, 1856. S.128. Dostupné online https://archive.org/stream/historyrepositor01fish#page/128/mode/2up/ (anglicky).

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Hugh Latimer foto
Hugh Latimer7
britský biskup 1485 - 1555

Podobné citáty

Hugh Latimer foto

„Dříve se lichotilo císařům a králům, nyní se lichotí presidentům. Člověk, který není ani císařem a králem, žije jako kníže, a co dnes jí a zítra vyplivne, to se špatně odkouká, napíše se to a zachová v obraze.“

—  Wenzel Lehnert československý člen československého Národního shromáždění a politik německé národnosti 1871

11. června 1920

Source: [Kahánek, Ferdinand, Jak mluví němečtí a maďarští poslanci v československém parlamentě, Lidová tribuna, Praha, 1922, 11]

Alfred Tennyson foto

„Mocní zapomínají na umírajícího krále.“

—  Alfred Tennyson britský básník laureát 1809 - 1892

John Newton foto

„Ke Králi králů když přicházíš dnes,
veliké žádosti s sebou si nes,
neb On má takovou milost a moc,
že nikdo nemůže žádati moc.“

—  John Newton 1725 - 1807

Originál: (en) Thou art coming to a King,<br>large petitions with thee bring,<br>for His grace and pow'r are such<br>none can ever ask too much.
Zdroj: Come, My Soul, Thy Suit Prepare. (2016, January 21). In Wikisource. Retrieved 15:05, February 6, 2016, from https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Come,_My_Soul,_Thy_Suit_Prepare&oldid=6077724. (angličtina)

Gabriel Laub foto
Seneca foto
Diogenés Ze Sinópy foto
Plútarchos foto
Napoleon Bonaparte foto

„Králi neapolský, jděte se podívat, je-li už prostřeno k obědu!“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

svému švagrovi Muratovi po bitvě u Slavkova

Jan Pravoslav Koubek foto
Plútarchos foto

„Král je mrtev, ať žije král.“

— Neznámý autor

Originál: (la) REX MORTUS, VIVAT REX.

Seneca foto
Alžběta I. foto
Quintus Horatius Flaccus foto

Související témata