Hugh Latimer citáty

Hugh Latimer foto
5   1

Hugh Latimer

Datum narození: 1485
Datum úmrtí: 16. říjen 1555

Reklama

Hugh Latimer byl anglický reformátor a mučedník, upálený u jednoho kůlu s Nicholasem Ridleym v době vlády Marie I. Tudorovny.

Citáty Hugh Latimer

„Buď udatný, mistře Ridley; tento den zapálíme z Boží milosti v Anglii takovou svíci, jaká věřím nebude nikdy zhašena.“

—  Hugh Latimer
(en) Play the man, Master Ridley; we shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out. Source: COLLIER, WILLIAM FRANCIS. History of the British Empire. T. Nelson and sons, 1876. S. 124. Dostupné online https://archive.org/stream/historybritishe03collgoog#page/n124/mode/2up/ (anglicky). Poslední slova před upálením.

„Latimere, Latimere, máš nyní mluvit před velikým a mocným králem Jindřichem VIII., který může, zlíbi-li se mu, vzít tvůj život. Dávej si pozor, co říkáš. Ale Latimere, Latimere, pamatuj též, že máš nyní mluvit před Králem králů a Pánem pánů. Dbej, aby ses neznelíbil Jemu.“

—  Hugh Latimer
(en) Latimer, Latimer, thou art going to speak before the high and mighty King Henry VIII., who is able, if he think fit, to take thy life away. Be careful what thou sayest. But Latimer, Latimer, remember also that thou art about to speak before the Kings of Kings, and Lord of lords. Take heed that thou dost not displease Him. Source: FISH, HENRY CLAY. History and repository of pulpit eloquence (etc.), Vol. 1. New York: M. W. Dodd, 1856. S.128. Dostupné online https://archive.org/stream/historyrepositor01fish#page/128/mode/2up/ (anglicky). K sobě na úvod kázání k Jindřichu VIII.

Reklama

„Kdekoliv vidíš pronásledování, je více než pravděpodobné, že pravda leží na pronásledované straně.“

—  Hugh Latimer
(en) Wherever you see persecution, there is more than a probability that truth lies on the persecuted side. Source: DOUGLAS, CHARLES NOEL. Forty thousand quotations, prose and poetical : choice extracts on history, science, philosophy, religion, literature, etc. New York: G. Sully, 1917. S.1209. Dostupné online https://archive.org/stream/fortythousandquo00douguoft#page/1298/mode/2up/ (anglicky).

„[Vlastníci půdy a nájemníci] jsou v Kristu tobě rovni. Šlechtici nutně musí být. I nejchudší rolník je [ovšem] v Kristu roven tomu nejvyššímu princi. Ať tedy mají dost, aby se uživili, a měli vše, co potřebují.“

—  Hugh Latimer
(en) They in Christ are equal with you. Peers of the realm must needs be. The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them, and to find them their necessaries. Source: LATIMER, HUGH. Selected sermons. Hilliard, Gray, 1832. S.53. Dostupné online https://books.google.cz/books?id=briTOAerAF8C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false/ (anglicky). V kázání k Edvardu VI.

„A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol.“

—  Hugh Latimer
(en) And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. (…) I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied. (…) And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. (…) O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel. Source: LATIMER, HUGH. Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555. Cambridge University Press, 1844. S.70-1. Dostupné online https://archive.org/stream/sermonsbyhughlat01lati#page/70/mode/2up/ (anglicky).

„He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory…O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel.“

—  Hugh Latimer
Context: And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. But now I think I see you listening and hearkening that I should name him. There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied; he is ever in his parish; he keepeth residence at all times; ye shall never find him out of the way, call for him when you will he is ever at home; the diligentest preacher in all the realm; he is ever at his plough; no lording nor loitering can hinder him; he is ever applying his business, ye shall never find him idle, I warrant you. And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory... O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel. Sermon on the Plough, 29 January 1548. (G. E. Corrie (ed.), Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555 (Cambridge University Press, 1844), pp. 70-1.)

„The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is.“

—  Hugh Latimer
Context: The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them… Sermons (1844) Cambridge University Press

„There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil.“

—  Hugh Latimer
Context: And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. But now I think I see you listening and hearkening that I should name him. There is one that passeth all the other, and is the most diligent prelate and preacher in all England. And will ye know who it is? I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied; he is ever in his parish; he keepeth residence at all times; ye shall never find him out of the way, call for him when you will he is ever at home; the diligentest preacher in all the realm; he is ever at his plough; no lording nor loitering can hinder him; he is ever applying his business, ye shall never find him idle, I warrant you. And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. He is ready as he can be wished for to set forth his plough; to devise as many ways as can be to deface and obscure God's glory... O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel. Sermon on the Plough, 29 January 1548. (G. E. Corrie (ed.), Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555 (Cambridge University Press, 1844), pp. 70-1.)

„Play the man, Master Ridley; we shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out.“

—  Hugh Latimer
To his friend Nicholas Ridley, as they were both about to be burned as heretics for their teachings and beliefs outside Balliol College, Oxford (16 October 1555); as quoted in History of the British Empire (1870) by William Francis Collier, p. 124; also in Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, p. 36; and in The Concise Columbia Dictionary of Quotations (1989) by Robert Andrews, p. 190. Variants: Be of good comfort, Master Ridley, and play the man! We shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out. As quoted in the Actes and Monuments of these Latter and Perillous Days, touching Matters of the Church (Foxe's Book of Martyrs) (1563) by John Foxe; also in The London Encyclopaedia, or, Universal Dictionary of Science, Art, Literature, and Practical Mechanics (1829) by Thomas Tegg, p. 455 Be of good cheer, master Ridley, and play the man; we shall this day light such a candle in England, as I hope, by God's grace, shall never be put out. As quoted in The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction (1831) by Reuben Percy and John Timbs, p. 419 Be of good comfort, brother and play the man! We shall this day light such a candle by God’s grace in England, as I trust shall never be put out. As quoted in Historical Collections Relating to Remarkable Periods of the Success of the Gospel (1845) by John Gillies and Horatius Bonar, p. 57 Be of good comfort, Master Ridley, play the man; We shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out. As quoted in An Exposition of the Book of Proverbs (1847) by Charles Bridges, p. 126, but he cites Foxe as source, so this is clearly a slight misquotation of Foxe's version. Be of good cheer, Master Ridley, and play the man, for we shall this day light such a candle in England as I trust by God's grace shall never be put out. As quoted in The Conscience of Culture (1953) by Everett Tilson, p. 116

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

Podobní autoři

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon11
katolický biskup
Jacques Bénigne Bossuet foto
Jacques Bénigne Bossuet4
francouzský biskup a teolog
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
František Saleský foto
František Saleský6
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Mary Wollstonecraft foto
Mary Wollstonecraft2
britská spisovatelka a filozof
Laurence Sterne foto
Laurence Sterne9
irský spisovatel
Richard Brinsley Sheridan foto
Richard Brinsley Sheridan7
britský politik
Horatio Nelson foto
Horatio Nelson5
britský důstojník známý pro své služby v Royal Navy
Edmund Burke foto
Edmund Burke14
anglo-irský státník
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Dnešní výročí
Anthony Robbins foto
Anthony Robbins5
autor, herec, profesionální řečník 1960
Michele Morgan foto
Michele Morgan6
americká herečka 1920 - 2016
Václav Binovec foto
Václav Binovec1
český herec, režisér a scénárista 1892 - 1976
Jerome Lawrence foto
Jerome Lawrence1
1915 - 2004
Dalších 16 dnešních výročí
Podobní autoři
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon11
katolický biskup
Jacques Bénigne Bossuet foto
Jacques Bénigne Bossuet4
francouzský biskup a teolog
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
František Saleský foto
František Saleský6
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Mary Wollstonecraft foto
Mary Wollstonecraft2
britská spisovatelka a filozof