„Dovolte mi tautologii: každý obsáhne, jen kolik obsáhne. Platí to i pro literární a filmové kritiky. Myslet předem na jejich reakci znamená vzdát se tvůrčí svobody.“

Zdroj: Eva Kantůrková: Hus zdůraznil svědomí člověka http://www.novinky.cz/kultura/361479-eva-kanturkova-hus-zduraznil-svedomi-cloveka.html

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Eva Kantůrková foto
Eva Kantůrková2
česká členka České Národní Rady, novinářka, romanopisec a s… 1930

Podobné citáty

Jonathan Swift foto
Gabriel Laub foto
Robert Ervin Howard foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Zločinec je tvůrčí umělec, kdežto detektiv je pouze kritik.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Gabriel Laub foto
George Bernard Shaw foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Vzdát se své svobody znamená vzdát se své lidské hodnoty, svých lidských práv a dokonce i svých povinností. Když se kdokoli všeho vzdá, není možné ho za to nijak odškodnit.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 221 - 225, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 49

Giovanni Bosco foto

„Pracovat tolik, kolik dovolí zdraví, ale ne více. Ať se však každý střeží nečinnosti.“

—  Giovanni Bosco katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiánů Dona Bosca 1815 - 1888

Andrei Makine foto

„Literární jazyk je vždycky cizí, neznáte ho předem a musíte ho teprve hledat. Ten jazyk se musí stvořit.“

—  Andrei Makine francouzský spisovatel 1957

Zdroj: [Glanc, Tomáš, Makine, Andreï: Rekviem za Východ (in LN), iliteratura.cz, 2010-02-14, 2014-11-25, http://iliteratura.cz/Clanek/25863/makine-andre239-rekviem-za-vychod]

Gabriel Laub foto
Friedrich Dürrenmatt foto

„Literární kritika je – stejně jako Království Boží na zemi – napořád nezbytná a ze samé podstaty své střední pozice mezi imaginací a filosofií napořád nemožná.“

—  Allen Tate 1899 - 1979

Zdroj: Onufer, Petr, Obtížná balanc: Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu, S. 20, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2018, ISBN 9788024640280

Stefan Friedmann foto

„Pohyboval se v každé literární oblasti mistrovským způsobem.“

—  Stefan Friedmann polský herec 1941

o Jonaszu Koftovi
Originál: (pl) Poruszał się w każdej dziedzinie literackiej po mistrzowsku.
Zdroj: [Jonasz Kofta – jaki był naprawdę, nie wie nikt, polskieradio.pl, 2014-04-19, 2014-05-19, http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul/1102002,Jonasz-Kofta-–-jaki-byl-naprawde-nie-wie-nikt]

Stanisław Jerzy Lec foto
César Pelli foto

„Architektura není malování. Je to mimořádná tvůrčí reakce na určité situace … Jsem odhodlán k architektuře, která oslavuje život … Architektuře, která vylepšuje život zdůrazněním vnímání, lehkosti a změny.“

—  César Pelli argentinský americký architekt 1926 - 2019

[(en) Architecture is not a painting. It is about extraordinary creative responses to specific situations ... I am committed to an architecture that celebrates life ... An architecture that enhances life accents perception, lightness, and change.]

Source: [Cesar Pelli & Associates Exhibit Premieres, artdaily.com, 2005-05-20, 2013-05-23, http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=13727#.UZ4MMuBIs1g]

Související témata