„V tomto světě jest jediná práce důstojna člověka, a ta jest vynésti na světlo pravdu, které jsme se věnovali, a které věříme.“

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 17, česky]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Hippolyte Taine foto
Hippolyte Taine12
francouzský filozof, historik a literární kritik a literárn… 1828 - 1893

Podobné citáty

František Ladislav Rieger foto

„Jako božské světlo lidského rozumu má jen jediný původ – ducha všehomíra, tak má i svrchovanost čili nejvyšší mocnost ve státě též jediný původ, jediný pramen, a ten jest: veškerenstvo lidu.“

—  František Ladislav Rieger český politik a publicista 1818 - 1903

Řeč pronesená na kroměřížském sněmu 10. 1. 1849
Zdroj: Fr. L. Rieger – Vybrané řeči a úvahy, Topič, Praha [1924], s. 26

Howard Carter foto
Jan Hus foto

„Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

František Matouš Klácel foto

„Krása bez pravdy jest klam smyslů.“

—  František Matouš Klácel český básník, filozof, lexikograf, novinář, náboženský spisovatel, pedagog, publicista, překladatel, spisovatel, vědeck… 1808 - 1882

František Mareš foto

„Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.“

—  František Mareš český československý politik, filozof a fyziolog 1857 - 1942

Zdroj: [2012, Hledání české filosofie, Filosofia, Praha, 1, 39, čeština, 978-80-7007-388-9]

Václav Budovec z Budova foto
Albert Camus foto

„Ona zvláštní bláhovost člověka, který sám sobě dovoluje a chce věřit, že touží po pravdě, zatímco žádá od tohoto světa lásku.“

—  Albert Camus francouzský spisovatel a novinář 1913 - 1960

Zdroj: [Berková, Alexandra, Knížka s červeným obalem, Práce, Praha, 1988, 168, 83, druhé, 24–069–88]

František z Assisi foto

„Veškerá tma na světě nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“

—  František z Assisi katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 - 1226

Georg Christoph Lichtenberg foto
Ladislav Hejdánek foto
Bill Gates foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Honoré De Balzac foto
Nikolaj Vasiljevič Gogol foto
Platón foto
Martin Luther foto
George Bernard Shaw foto

Související témata