„Emoce zapalují jiskru, jež uvádí do chodu mašinerii rozumu; z té pak vychází záře potřebná k utváření předpokladů i racionálních hypotéz.“

— Santiago Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal foto
Santiago Ramón y Cajal1
španělský neuroscientist

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .