Jiří Pilka citáty

Jiří Pilka foto

17   56

Jiří Pilka

Datum narození: 20. únor 1930

Jiří Pilka je český muzikolog a spisovatel.

Citáty Jiří Pilka


„Hudba je způsob překonání samoty člověka. Je silou, která mu pomůže nalézt přátelství k sobě samému. Možná otevře mosty k pochopení druhých, možná ke společnosti nebo lidstvu, někdy i dále k přírodě.“

„Povahy lidí jsou pestré jak rozkvetlá louka a ti nejčistší září barvami duhy.“


„Hudba je symbolem toužení, řečí touhy, řečí našich snů a přání.“

„Hudba tolik oživuje samotu, protože sbližuje. Může být prožívána v tisícové společnosti, kde nikoho neznáme, a přece aniž kdo promluvil, scelí tuto společnost, rozezní puls i tep jistou společnou vidinou. Vyvádí nás ze sebe samých, a proto je citlivým a účinným lékařem bolesti. Utěšuje všude tam, kde slova svou hranatostí jsou bezmocná.“

„Nejeden smutek pramení ze závisti, v horším případě z nenávisti. Stejně tak z nedostatku lásky k sobě, z pěstování destruktivní sebekritiky vydávané někdy dokonce za skromnost nebo pokoru.“

„Mlha znamená nevidět nebo vidět rozostřeně. Ztratit se a nevědět jak dál.“

„Poprvé je nám láska svěřena jako jarní déšť.“

„Moudří vědci mají úctu k neukončitelnosti poznání, k rizikům omylů. Znají meze rozumového chápání světa.“


„Láska jako stav duše – to je nekonečně širší krajina, pro niž nemáme dostatečně výstižné slovo.“

„K velkým myšlenkám patří velká slova. Vyprázdněná jsou jen v prázdných srdcích.“

„I strom má odpovědnost k zemi jako půda ke stromu. Špatně zasazen živoří. Nezaléván hyne. Vyvrácen zanechává ránu.“

„Na trůn vědění a víry se má usedat tiše a pokorně. Kdo to neví, zabloudil v nejhustší mlze.“


„Člověk bez duchovního rozměru je opuštěný.“

„Vztahy lidí jsou jako pole, musí se o ně pečovat, pracovat na nich. Na tom poli není láska jedinou rostlinou, teprve celá krajina představuje život.“

„V krystalických okamžicích životních křižovatek egoisté bezpečně volí ty nejblátivější cesty, které halasně označují za diamantové stezky příslibů.“

„Slunce je krásné, ale úplnosti dosahuje jen v symbióze s nocí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .