„Je to velká pocta. Já to cítím tak, že je to pocta pro všechny moje kamarády, kteří padli. Život byl to nejcennější, co mohli dát za svobodu, za vlast, za demokracii.“

o svém vyznamenání
Zdroj: [Jansová, Lenka, Letec František Fajtl: "Vnímám Řád bílého lva také jako ocenění pro kamarády, kteří padli", radio.cz, 2004-10-29, 2011-07-30, http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/letec-frantisek-fajtl-vnimam-rad-bileho-lva-take-jako-oceneni-pro-kamarady-kteri-padli]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
František Fajtl foto
František Fajtl7
československý generál a pilot 1912 - 2006

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Démokritos foto

„Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

François de La  Rochefoucauld foto
Jodi Picoult foto
Valeriu Butulescu foto
Crispus Caius Sallustius foto

„Bezúhonnost přináší více nebezpečí než poct.“

—  Crispus Caius Sallustius římský historik, politik -86 - -34 př. n. l.

Simone de Beauvoir foto

„Žena je jako tajný agent, kterého zastřelí, když se dá chytit, anebo zahrnou poctami a odměnami, když má úspěch.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Chuck Palahniuk foto

„Když mě někdo zastaví na ulici, je to největší pocta.“

—  Jindra Polák

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/polak-z-jelena-chodi-na-nas-i-babicky-turne-se-stypkou-byl-z/r~0468c28a996a11eb8335ac1f6b220ee8/

Michael Jackson foto
Tomáš Baťa foto
Marcus Annaeus Lucanus foto
Xenofón foto

„Úslužnost, která má svůj původ ve strachu, není žádnou poctou.“

—  Xenofón starověký řecký historik a filozof -430 - -354 př. n. l.

Hierón

Claudio Abbado foto

„Simone, moje nemoc byla hrozná, ale její výsledky nebyly jen špatné: Cítím, že nějak zvnitřku svého těla slyším, jako by mi ztráta žaludku dala vnitřní sluch. Nemohu vyjádřit, jak báječný je to pocit. A pořád cítím, že mi tehdy hudba zachránila život!“

—  Claudio Abbado italský dirigent 1933 - 2014

Originál: (en) Simon, my illness was terrible, but the results have not been all bad: I feel that somehow I hear from the inside of my body, as if the loss of my stomach gave me internal ears. I cannot express how wonderful that feels. And I still feel that music saved my life in that time!
Zdroj: Citoval Simon Rattle, in: The Guardian http://www.theguardian.com/music/2014/jan/20/claudio-abbado-italian-conductor-dies

Pavel Josef Šafařík foto
Vilém Prečan foto

„Vím, že pocta tohoto druhu především zavazuje, její příjemce jako by podepisoval směnku. Musí se snažit dokázat, že si takovou poctu zaslouží. O něco výše ti postavili laťku, přes kterou budeš od nynějška skákat. Neberu tedy to, co bylo o mně tady řečeno, jako nekrolog, po kterém již můžu odpočívat v pokoji.“

—  Vilém Prečan český historik a vysokoškolský pedagog 1933

Při příjímání Mezinárodní ceny SAV 2001
Zdroj: [Bukovská, Zuzana, Český historik a Slovenské národní povstání, abicko.avcr.cz, 2015-04-11, http://abicko.avcr.cz/archiv/2001/11/obsah/cesky-historik-a-slovenske-narodni-povstani.html]

Erich Maria Remarque foto

Související témata