„I bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se.“

Poslední aktualizace 15. prosince 2019. Historie
Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera90
český senátor českého Parlamentu 1947 - 2020
Upravit

Podobné citáty

William Faulkner foto
Martin Luther foto

„Zde stojím, jinak nemohu, tak mi Pán Bůh pomáhej.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Zdroj: Tranovský evanielický kalendár 2004, Martin: Tranoscius 2004, ISBN 80-7140-227-3, s. 71.

Jan Macák foto
Ladislav Hoberlant foto
Edmund Husserl foto

„Prošel jsem mukami pocházejícími z nedostatku jasnosti a z podezření, která se mihotají sem a tam … Pohlcuje mě jen jediná touha: musím získat jasnost, jinak nemohu žít; nesnesu život bez naděje, že to mohu dokázat.“

—  Edmund Husserl německý filozof, známý jako otec fenomenologie 1859 - 1938

Zdroj: [Kdyby totiž Kant (a Husserl) nahlédl(i) projektivní povahu své transcendentální filosofie …, mezi břehy, 2010-05-29, 2015-02-27, https://tippelt.wordpress.com/2010/05/29/kdyby-totiz-kant-a-husserl-nahledli-projektivni-povahu-sve-transcendentalni-filosofie/]

Roger Schütz foto
Heiner Koch foto

„V Berlíně je hodně co dělat, mnohé je stále nejasné, konstrukce, architektura.“

—  Heiner Koch německý kněz, teolog a spisovatel 1954

při svém jmenování berlínským arcibiskupem
Originál: (de) In Berlin gibt es viel zu gestalten, vieles ist noch unklar, Strukturen, Architektur.
Zdroj: [Bischof Heiner Koch wird neuer Berliner Erzbischof, de.radiovaticana.va, 2015-06-08, 2015-06-09, http://de.radiovaticana.va/news/2015/06/08/bischof_heiner_koch_wird_neuer_berliner_erzbischof/1149941]

Jaroslav Kubera foto
Maxmilián Kolbe foto
Reinhold Schneider foto
Josef Sudek foto
George Bush foto
Henry David Thoreau foto
Joe Navarro foto

„Nejsem bůh, abych stále odpouštěla a ani nemám alzheimra, aby všechno zapoměla“

—  Joe Navarro autor, profesionální řečník, výbalý FBI agent a supervizor 1953

Honoré De Balzac foto
Carl Gustav Jung foto
Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney foto
Stephen King foto
Joseph Caryl foto

„Vidouce, že Bůh je všude přítomný, měli bychom být všude svatí.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) Seeing God is everywhere present, we should be everywhere holy.
Zdroj: Ibid., s. 88.

Související témata