„I bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se.“

—  Jaroslav Kubera, Výroky týkající se kouření - od roku 2002, Výňatky z projevu v senátu z 24. 5. 2002, reagujícího na návrh regulace reklamy na tabákové výrobky
Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera80
český senátor českého Parlamentu 1947
Reklama

Podobné citáty

William Faulkner foto
Martin Luther foto

„Zde stojím, jinak nemohu, tak mi Pán Bůh pomáhej.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546
Potvrzené, Source: Tranovský evanielický kalendár 2004, Martin: Tranoscius 2004, ISBN 80-7140-227-3, s. 71.

Reklama
Jan Macák foto
Ladislav Hoberlant foto
Edmund Husserl foto

„Prošel jsem mukami pocházejícími z nedostatku jasnosti a z podezření, která se mihotají sem a tam … Pohlcuje mě jen jediná touha: musím získat jasnost, jinak nemohu žít; nesnesu život bez naděje, že to mohu dokázat.“

—  Edmund Husserl německý filozof, známý jako otec fenomenologie 1859 - 1938
Source: [Kdyby totiž Kant (a Husserl) nahlédl(i) projektivní povahu své transcendentální filosofie …, mezi břehy, 2010-05-29, 2015-02-27, https://tippelt.wordpress.com/2010/05/29/kdyby-totiz-kant-a-husserl-nahledli-projektivni-povahu-sve-transcendentalni-filosofie/]

Heiner Koch foto

„V Berlíně je hodně co dělat, mnohé je stále nejasné, konstrukce, architektura.“

—  Heiner Koch německý kněz, teolog a spisovatel 1954
při svém jmenování berlínským arcibiskupem (de) In Berlin gibt es viel zu gestalten, vieles ist noch unklar, Strukturen, Architektur. Source: [Bischof Heiner Koch wird neuer Berliner Erzbischof, de.radiovaticana.va, 2015-06-08, 2015-06-09, http://de.radiovaticana.va/news/2015/06/08/bischof_heiner_koch_wird_neuer_berliner_erzbischof/1149941]

Jaroslav Kubera foto
Reinhold Schneider foto
George Bush foto

„Věřím, že skrze mě mluví Bůh. Jinak bych nemohl dělat svoji práci.“

—  George Bush 43. prezident Spojených států 1946
Co prezident nechtěl říct a přece řekl

Josef Sudek foto
Henry David Thoreau foto
Joe Navarro foto

„Nejsem bůh, abych stále odpouštěla a ani nemám alzheimra, aby všechno zapoměla“

—  Joe Navarro autor, profesionální řečník, výbalý FBI agent a supervizor 1953

Carl Gustav Jung foto
Jean Maria Vianney foto
Honoré De Balzac foto
Joseph Caryl foto

„Vidouce, že Bůh je všude přítomný, měli bychom být všude svatí.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673
O křesťanském životě, (en) Seeing God is everywhere present, we should be everywhere holy. Source: Ibid., s. 88.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“