„Historie – to je metoda lidského myšlení. Právě ona umožňuje rozvažovat o minulosti, současnosti a budoucnosti, protože historie modeluje sociální procesy.“

Zdroj: [Tomek, Miroslav, Karatkevič, Uladzimir, iliteratura.cz, 2010-12-19, 2011-02-17, http://www.iliteratura.cz/Clanek/27531/karatkevic-uladzimir]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Karatkevič foto
Karatkevič2
běloruský spisovatel 1930 - 1984

Podobné citáty

Thomas Jefferson foto

„Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“

—  Thomas Jefferson 3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826

Zdroj: [Václav, Rameš, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha, Libri, 2005, 80-7277-175-2, Slovo úvodem, 7]

Gabriel Laub foto
Džaváharlál Néhrú foto

„Historii je nutno studovat i jako historii současnosti. To se nedá odtrhnout. Každý pohled na historický fakt minulosti, je vždy poznamenán vaším světonázorem, vaším pojetím i tím, co zrovna prožíváte a v jakém prostředí žijete.“

—  Václav Vrabec 1931 - 2016

Zdroj: [Textové přepisy: "Národní specifika by se měla chránit a pěstovat," říká Václav Vrabec, ct24.cz, 2011-01-27, 2011-02-05, http://www.ct24.cz/textove-prepisy/113787-narodni-specifika-by-se-mela-chranit-a-pestovat-rika-vaclav-vrabec/]

Benedetto Croce foto

„Historie je vždy současná.“

—  Benedetto Croce italský spisovatel, filozof, politik 1866 - 1952

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 10, 978-80-7203-862-6]

James Cowles Prichard foto

„Geologie je, stejně jako etnologie, historie minulosti.“

—  James Cowles Prichard anglický lékař a etnolog 1786 - 1848

Originál: (en) Geology is, like ethnology, a history of the past.
Zdroj: [Anthropological Society of London, 1865, The Anthropological review, Svazek 3, Trübner and Co., XCVIII, angličtina]

Karel Sabina foto

„Historie se uceluje budoucností.“

—  Karel Sabina český básník, divadelní kritik, dramatik, esejista, filozof, libretist, literární historik, literární kritik, novinář, … 1813 - 1877

Joseph Murphy foto
George Orwell foto
Georges Lefebvre foto

„…podle nás, lidí Západu, byla historie, jako téměř veškeré naše myšlení, vytvořeno Řeky.“

—  Georges Lefebvre francouzský historik 1874 - 1959

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 145, česky]

Frank Herbert foto
Publius Cornelius Tacitus foto
Georges Braque foto
Leopold von Ranke foto

„Kvantitavní historie je v oblasti hospodářských dějin jen jednou ze studijních metod. V žádném případě nevylučuje užití kvalitativní historie, která je jejím nezbytným doplňkem.“

—  Jean Marczewski francouzský ekonom a profesor 1908 - 1990

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 209, česky]

Související témata