„Jako rosa zúrodňuje zemi, tak dobří učitelé zúrodňují srdce dětská, aby plodila vše dobré.“

Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly2
francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660
Reklama

Podobné citáty

Rudolf Steiner foto
Flannery O’Connorová foto

„Existuje spousta bestsellerů, kterým mohl dobrý učitel zabránit.“

—  Flannery O’Connorová americká spisovatelka 1925 - 1964
Mystery and Manners: Occasional Prose, 1969

Reklama
František Vymazal foto
Richard Bach foto
Johann Gottfried Herder foto
Curt Goetz foto
Charles Farrar Browne foto
Jan Amos Komenský foto

„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Reklama
Bruce Lee foto
Joseph Delaney foto
Jan Blahoslav foto

„Štěp, maje ovoce mnoho, skloní se k zemi; tak člověk, maje skutky dobré, aby se snížil, by vidín nebyl a nechlubil se, ale byl v pokoře.“

—  Jan Blahoslav český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duchovní a vědecký spisovatel 1523 - 1571
Pochodně zažžená

Dominik Čipera foto
Reklama
Michail Michajlovič Prišvin foto
Henri Troyat foto
Karel Čapek foto
Michail Michajlovič Prišvin foto
Další