Anne Frank citáty

Anne Frank foto

11   58

Anne Frank

Datum narození: 12. červen 1929
Datum úmrtí: 1945
Další jména: Anna Franková

Anne Franková byla německá autorka. Jako dívka z německé židovské rodiny ukrývající se před nacisty v zadním traktu jednoho domu v Amsterodamu za druhé světové války si psala deník, který ji posmrtně proslavil. Její rodina uprchla do Amsterdamu před nacismem, který získával na síle v Německu, ale když bylo Nizozemsko okupováno Německem, ocitla se opět v nebezpečí. Protože se zvyšovalo pronásledování a persekuce Židů, celá rodina se v červenci 1942 ukryla v tajných místnostech kancelářské budovy Otto Franka. Po dvou letech skrývání byla skupina prozrazena a deportována do koncentračních táborů. Anne zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen. Její otec Otto, který jediný z rodiny přežil a vrátil se do Amsterdamu, našel její deník. Tento unikátní záznam se rozhodl vydat. V češtině kniha získala jméno Deník Anny Frankové.

Deník Anne Franková dostala ke svým třináctým narozeninám a zachycuje události jejího života od 12. června 1942 až do posledního záznamu z 1. srpna 1944. Z původní nizozemštiny byl přeložen do mnoha jazyků a stal se jednou z nejčtenějších knih po celém světě.


„Stát v životě na vlastních nohou je obtížné, a ještě těžší je být charakterově a duševně samostatný a všemu čelit.“

„Papír je trpělivější než lidé.“


„Dokud můžeš bez bázně hledět na nebe, dotud víš, že jsi vnitřně čistý a že budeš zase šťastný.“

„Všichni žijeme, ale nevíme proč a k čemu.“

„Bohatství, uznání, všechno lze ztratit, ale štěstí ve vlastním srdci může být jen zastřeno a bude tě, pokud žiješ, vždy znovu obohacovat.“

„Jak krásní a dobří by byli všichni lidé, kdyby si každý večer promítli v duchu události dne a uvědomili si, co na jejich chování bylo dobré a co špatné.“

„Člověk musí mít stále na paměti pravidlo: Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.“

„Přesto přese všechno pořád věřím, že lidé jsou v jádru skutečně dobří.“


„Lidi dobře poznáš teprve tehdy, až se s nimi pořádně pohádáš. Až potom můžeš posoudit jejich charakter!“

„Nemyslím na všechnu tu bídu, ale na krásu, která stále přetrvá.“

„Není úžasné, že nikdo nemusí vůbec čekat, aby mohl začít zlepšovat svět?“

„How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.“ Anne Frank's Tales from the Secret Annex


„It's really a wonder that I haven't dropped all my ideals, because they seem so absurd and impossible to carry out. Yet I keep them, because in spite of everything, I still believe that people are really good at heart.“ The Diary of a Young Girl

„Think of all the beauty still left around you and be happy.“

„I can shake off everything as I write; my sorrows disappear, my courage is reborn.“

„I've found that there is always some beauty left -- in nature, sunshine, freedom, in yourself; these can all help you.“ The Diary of a Young Girl

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .