Fridrich II. Veliký citáty

 Fridrich II. Veliký foto

14   41

Fridrich II. Veliký

Datum narození: 24. leden 1712
Datum úmrtí: 17. srpen 1786
Další jména: Fridrich II. Veľký, Re Federico il Grande

Fridrich II. Veliký byl v letech 1740–1786 pruský král, braniborský kurfiřt a neuchâtelský kníže z rodu Hohenzollernů a jeden z největších vojevůdců 18. století. Za své vlády pozvedl Prusko na úroveň velmoci a rozšířil državy svého rodu, zejména na úkor Rakouska. Současníci mu dali řadu přídomků, z nichž nejznámějšími jsou „Starý Fritz“ a „Hrobník“. Jako braniborský kurfiřt vládl jako Fridrich IV.

Citáty Fridrich II. Veliký


„Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat.“

„Kde projde jelen, projde voják, kde projde voják, projde armáda.“


„Kníže je prvním služebníkem svého státu.“

„Pokud bych chtěl potrestat zemi, nechal bych vládnout filozofy.“

„Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.“

„Geniální lidé se rovnají vladařům.“

„Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí.“

„Všiváci, chcete žít věčně?“ v bitvě u Kolína


„Kdyby moji vojáci začali přemýšlet, nezůstal by v armádě ani jeden z nich.“

„Na nepřítele se musí udeřit jako hrom a blesk.“

„Bůh je vždycky na straně silnějších pluků.“

„Diplomacie beze zbraní je jako hudba bez nástrojů.“


„Chlapi, to chcete žít věčně? – roku 1757 při bitvě u Kolína, když jeho vojáci ustupovali před Rakušany“ též se uvádí „Kanálie, to chcete žít věčně?“

„Stát vždycky potřebuje trochu čerstvé krve, mám pro bastardy pochopení.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .