„Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson23
3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826
Reklama

Podobné citáty

Otto František Babler foto
Patricia Petibon foto

„Muzikologická znalost dává zpívání fundament. Když máte pevnou půdu pod nohama, můžete létat, hudba, to je svoboda.“

—  Patricia Petibon francouzská koloraturní sopranistka 1970
Source: [Šerých, Anna, Nový svět Patricie Petibon, Hudební rozhledy, 2013, 10, 8]

Reklama
William Saroyan foto
Otto František Babler foto

„Stárnout znamená ztrácet půdu pod nohama.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Ladislav Klíma foto
Ladislav Muška foto
 Seneca foto
Franklin Delano Roosevelt foto
Hugh Latimer foto

„[Vlastníci půdy a nájemníci] jsou v Kristu tobě rovni. Šlechtici nutně musí být. I nejchudší rolník je [ovšem] v Kristu roven tomu nejvyššímu princi. Ať tedy mají dost, aby se uživili, a měli vše, co potřebují.“

—  Hugh Latimer britský biskup 1485 - 1555
(en) They in Christ are equal with you. Peers of the realm must needs be. The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them, and to find them their necessaries. Source: LATIMER, HUGH. Selected sermons. Hilliard, Gray, 1832. S.53. Dostupné online https://books.google.cz/books?id=briTOAerAF8C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false/ (anglicky). V kázání k Edvardu VI.

Winston Churchill foto
Jean Paul foto
Pavel Kysilka foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“