„Je člověk pouze omylem božím? Nebo bůh pouze mýlkou člověka?“

Originál

Is man merely a mistake of God's? Or God merely a mistake of man?

Poslední aktualizace 15. prosince 2019. Historie
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche194
německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto
Matthew Henry foto

„Byla to největší pocta, kterou Bůh učinil člověku, že jej učinil k obrazu Božímu; ale je to největší potupa, kterou člověk učinil Bohu, že učinil Boha k obrazu člověka.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It was the greatest honor God did to man that he made man in the image of God; but it is the greatest dishonor man has done to God that he has made God in the image of man.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Romans, Chapter I., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.Rom.ii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Friedrich Nietzsche foto
Ludwig Feuerbach foto
Voltaire foto
Friedrich Nietzsche foto
Abraham Lincoln foto
Henryk Roman Gulbinowicz foto

„Co je nejdůležitější poklad člověka, když přijdete o všechno, stejně jako lidé ve Vilniusu? Nejdůležitější je to, co je uloženo v paměti, srdci, ve zvycích lidí, které Bůh chtěl aby člověk potkal. Takže, rodiče, prarodiče…“

—  Henryk Roman Gulbinowicz katolický kardinál 1923

Originál: (pl) Co jest najważniejszym skarbem człowieka, gdy straci wszystko, tak jak ludzie z Wileńszczyzny? Najważniejsze jest to, co jest zapisane w pamięci, w sercu, w zwyczajach ludzi, z którymi Pan Bóg chciał aby człowiek się spotykał. A więc rodzice, dziadkowie…
Zdroj: [Wywiad KAI. Kard. senior Henryk Gulbinowicz o Wileńszczyźnie, latach wojny i komunizmu oraz świętych, który spotkał w życiu, wpolityce.pl, 2011-12-23, 2013-02-23, http://wpolityce.pl/wydarzenia/20334-wywiad-kai-kard-senior-henryk-gulbinowicz-o-wilenszczyznie-latach-wojny-i-komunizmu-oraz-swietych-ktory-spotkal-w-zyciu]

George Bernard Shaw foto
Alfred Delp foto

„Bůh je součástí definice člověka.“

—  Alfred Delp německý jezuitský kněz a filozof 1907 - 1945

Desmond Tutu foto
Romain Rolland foto
Voltaire foto
Marcus Tullius Cicero foto
Irenej z Lyonu foto
Giulietta Masina foto
Jan z Damašku foto

„Když Bůh přijal v Kristovi podobu člověka, lze jej zobrazovat.“

—  Jan z Damašku řecký církevní otec, východní pravoslavné Saint 676 - 749

Zdroj: [1996, Dějiny Byzance, Academia, 378, 80-200-0454-8]

Charles Spurgeon foto

„Shledáte, že ti, kdo spílají samému Božímu bytí, ač ve svém svědomí vědí, že je Bůh, přesto svými rty rouhavě popírají jeho existenci. Tito lidé říkají, že žádný Bůh není, protože si přejí, aby žádný nebyl.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) You will find those who rail at the very being of a God, though in their consciences they know there is a God, yet with their lips will blasphemously deny his existence. These men say there is no God, because they wish there were none.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The First and Great Commandment: A Sermon (No. 162), delivered on Sabbath Morning, November 8, 1857, http://www.romans45.org/spurgeon/sermons/0162.htm, 6.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Mark Twain foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“