„Vždy budeš moci vědět, jsi-li vysvobozen z viny hříchu, skrze odpověď na otázku: Jsem vysvobozen z lásky k hříchu?“

—  Charles Spurgeon, O hříchu obecně, (en) You will always know whether you are delivered from the guilt of sin by answering this question: Am I delivered from the love of sin? Source: [Spurgeon, Charles, Bit and Bridle—How To Escape Them: A Sermon (No. 2190), delivered on Lord's-day Morning, February 15, 1891, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons37.ix.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Podobné citáty

Woody Allen foto
Charles Spurgeon foto

„Můžeš-li hřešit a neplakat nad tím, jsi dědicem pekla. Můžeš-li se oddávat hříchu, a pak být uspokojen, že jsi tak učinil, jsi na cestě do záhuby.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pekle, (en) If you can sin and not weep over it, you are an heir of Hell. If you can go into sin, and afterwards feel satisfied to have done so, you are on the road to destruction. Source: [Spurgeon, Charles, The Secret Spot: A Sermon (No. 780), delivered on Lord's-day Morning, November 10, 1867, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons13.liii.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Karel Schulz foto
Charles Spurgeon foto

„Nechceš-li smrt hříchu, budeš mít hřích k smrti. Není jiná možnost. Nezemřeš-li hříchu, zemřeš pro hřích. Nezničíš-li hřích, hřích zničí tebe.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O hříchu obecně, (en) If you will not have death unto sin, you shall have sin unto death. There is no alternative. If you do not die to sin, you shall die for sin. If you do not slay sin, sin will slay you. Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 323.

Nigel Lawson foto
John Owen foto
Joseph Addison foto
Matthew Henry foto

„Skrze obecenství s hříchem, který je ohavný, činíme sami sebe ohavnými.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
O hříchu obecně a hříších jednotlivě, (en) By having fellowship with sin, which is abominable, we make ourselves abominable. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter XI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Lev.xii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

John Bunyan foto

„Nic ti nemůže ublížit, než hřích; nic mě nemůže zarmoutit, než hřích; nic tě nemůže snížit před nepřáteli, než hřích.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O hříchu, (en) Nothing can hurt thee but sin; nothing can grieve me but sin; nothing can make thee base before thy foes but sin. Source: [Bunyan, John, 1831, The works of that eminent servant of Christ, John Bunyan: minister of the gospel and formerly Pastor of a Congregatin at Bedford, Vol. 2, Nathan Whiting, 210, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=Pm5TAAAAYAAJ&pg/

Oscar Wilde foto
William Shakespeare foto
Bahá'u'lláh foto
Charles Spurgeon foto

„Je-li zde člověk, který by mi řekl, že hněv Boží je příliš těžký trest za jeho malý hřích, zeptám se ho, je-li ten hřích malý, proč se ho nevzdá?“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O hříchu obecně, (en) If there be a man before me who says that the wrath of God is too heavy a punishment for his little sin, I ask him, if the sin be little, why does he not give it up? Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 224.

Søren Kierkegaard foto
Jan Hus foto
Oscar Wilde foto
Richard Baxter foto

„Čím více budeš meškat, tím víc tvůj hřích zesílí a zakoření. Nemůžeš-li ohnout proutek, jako jej budeš moci ohnout, až z něj bude strom?“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
O hříchu a hříších, (en) The longer you delay, the more your sin gets strength and rooting. If you cannot bend a twig, how will you be able to bend it when it is a tree? Source: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek VIII. S. 11.

Cato starší foto
John Bunyan foto

„Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O hříchu, (en) Sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love. Source: [Manser, Martin H., 2001, The Westminster Collection of Christian Quotations, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1., 345, angličtina, 0664222587]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&dq/

Charles Spurgeon foto

„Pamatuj, že Pán Ježíš přišel odejmout hřích třemi způsoby; přišel vzít trest za hřích, moc hříchu a nakonec, přítomnost hříchu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Kristu, (en) Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways; He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and, at last, the presence of sin. Source: All of Grace. S. 54.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x