John Bunyan citáty

John Bunyan foto
14   11

John Bunyan

Datum narození: 1628
Datum úmrtí: 31. srpen 1688
Další jména: جان بانیان, Bunyan

John Bunyan byl anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel. Byl pro svou víru vězněn.

Jeho alegorický román Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího patří k nejslavnějším křesťanským literárním dílům v dějinách vůbec; do češtiny byl přeložen učitelem při evangelické církvi reformistické Josefem Nedomou jako Cesta křesťana z města zkázy do blahoslavené věčnosti a vydán u synů Bohumila Haase v Praze roku 1864. Česky vyšla také jeho autobiografie Milost přehojná největšímu z hříšníků udělená.

Byl synem kotláře, proslul zejména svým alegorickým dílem Cesta poutníka. Jeho první manželka Mary přinesla do manželství dvě náboženské knihy, které oba společně četli a diskutovali o nich. Ještě než jeho první žena zemřela , začal navštěvovat církev. Ony dvě knihy u něj vzbudily zájem o duchovní věci, prožíval muka nad svými hříchy a pokoušel se vést zbožný život ve vlastní síle. Po třech letech prožil zásadní obrat a vydal se Bohu.

Připojil se k nonkonformistické církvi, kde byl uznáván jeho dar kázání. Začal veřejně sloužit. Současně však musel živit svou rodinu a tak pracoval jako kotlář. Jeho věhlas kazatele stále vzrůstal. V roce 1660, když dosedl v Anglii na trůn Karel II., začali být nonkonformisté opět pronásledováni. Byl na něj vydán zatykač a do vězení jej odvedli přímo ze shromáždění. Soudce mu nabídl propuštění, slíbí-li, že přestane kázat. Ten však odmítl. Byl proto obviněn za účast při organizování nezákonných shromáždění, která nejsou podřízena Anglikánské církvi, a odsouzen k šesti letům vězení v Bedfordské věznici. Během této doby četl anglický překlad Bible KJV a Foxovu Knihu mučedníků a také začal sám psát.

V roce 1666 byl sice propuštěn, ale již o několik týdnů později byl opět zatčen za ilegální kázání a strávil v Bedfordské věznici dalších šest let. V roce 1672 král Karel II. zrušil zákon proti nonkonformistům a on byl znovu propuštěn. V té době byl již velmi populárním kazatelem. Královo srdce se však proti nonkonformistům opět zatvrdilo a on se ocitl znovu na šest měsíců ve vězení. A právě v této době sepsal svou nejslavnější knihu Cesta poutníka.

Pokračoval v kazatelské činnosti až do své smrti v roce 1688. Když se ohlížel na dobu strávenou v žaláři, napsal: „Nebyl jsem bez naděje, že by mé uvěznění nemohlo posloužit k probuzení svatých v této zemi. A právě tato skutečnost mě vedla k vydání celé záležitosti Bohu. A opravdu: až do svého návratu jsem ve vězení prožíval sladká setkání s Bohem.“ Svá duchovní hledání a boje i dobu svého uvěznění popsal Bunyan v knize Milost přehojná největšímu z hříšníků udělená.

Díla

Citáty John Bunyan

„To, o čem Bůh říká, že je nejlepší, je nejlepší, i kdyby všichni lidé celého světa byli proti tomu.“

—  John Bunyan, The Pilgrim's Progress

Originál: (en) What God says is best, is best, though all the men in the world are against it.
Zdroj: [Bunyan, John, Scott, Thomas, 1825, The Pilgrim's Progress: From this World to that which is to Come. Delivered Under the Similitude of a Dream. In Two Parts, Silas Andrus, Hartford, 554, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=a6Y-AAAAYAAJ&vq/

„Soužení je lepší než hřích, a sešle-li Bůh první, aby nás pročistil od druhého, děkujme mu a buďme též spokojeni platit tomu poslovi.“

—  John Bunyan

Originál: (en) Affliction is better than sin, and if God sends the one to cleanse us from the other, let us thank him, and be also content to pay the messenger.
Zdroj: [Harley, Thomas, 2013, Some Birds Sing in Winter: Finding Joy in the Depths of Affliction, WestBow Press, Bloomington, USA, 230, angličtina, 1490806296]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=WUyrAAAAQBAJ&pg/

„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám.“

—  John Bunyan, The Pilgrim's Progress

Originál: (en) Christ is so hid in God from the natural apprehensions of the flesh, that he cannot by any man be savingly known, unless God the Father reveals him to them.
Zdroj: BUNYAN, John; SCOTT, Thomas. The Pilgrim's Progress: From this World to that which is to Come. Delivered Under the Similitude of a Dream. S. 196.

„Můžeš udělat více, než se modlit, poté, co jsi se modlil; ale nemůžeš udělat více, než se modlit, dokud se nepomodlíš.“

—  John Bunyan

Originál: (en) You can do more than pray, after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed.
Zdroj: [Johnson, Theresa S., 2010, Treasures of Hope: Testimonies of Hope, Author House, Bloomington, Indiana, 20, angličtina, 1449095623]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=sTQREvb2tngC&dq/

„Modlitba povede člověka, aby přestat hřešit, nebo hřích navede člověka, aby se přestal modlit.“

—  John Bunyan

Originál: (en) Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer.
Zdroj: [Bunyan, John, Wilson, Samuel, 1736, The Works: Being Several Discourses Upon Various Divine Subjects, Vol.1, E. Gardner, Londýn, 2., 14, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=CDpJAAAAcAAJ&dq/

„Nic ti nemůže ublížit, než hřích; nic mě nemůže zarmoutit, než hřích; nic tě nemůže snížit před nepřáteli, než hřích.“

—  John Bunyan

Originál: (en) Nothing can hurt thee but sin; nothing can grieve me but sin; nothing can make thee base before thy foes but sin.
Zdroj: [Bunyan, John, 1831, The works of that eminent servant of Christ, John Bunyan: minister of the gospel and formerly Pastor of a Congregatin at Bedford, Vol. 2, Nathan Whiting, 210, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=Pm5TAAAAYAAJ&pg/

„Bůh, byv ke mně velmi laskav, nedovolil, abych byl trápen, ale posilnil mne, ať už tím či oním úryvkem Písma, proti všemu; a to natolik, až jsem často říkal: „Bylo-li by to dovoleno, modlil bych se za více soužení, kvůli většímu utěšení.““

—  John Bunyan

Originál: (en) God, as being very tender to me, has not allowed me to be bothered, but would, with one scripture or another, strengthen me against everything; insomuch that I have often said, “Were it lawful, I could pray for greater trouble, for the greater comfort’s sake.“
Zdroj: [Phillip, Robert, 1839, The life, times, and characteristics of John Bunyan, D. Appleton & Co., 325, angličtina] Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=2diNyFKORN0C&dq/

„Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka.“

—  John Bunyan

Originál: (en) One leak will sink a ship: and one sin will destroy a sinner.
Zdroj: Ibid., s. 244.

„Nemáme-li pokoj v naších myslích, vnější utěšení nám neprospěje více než zlatá trepka na noze stižené pakostnicí.“

—  John Bunyan

Originál: (en) If we have not quiet in our minds, outward comfort will do no more for us than a golden slipper on a gouty foot.
Zdroj: [MacPherson Shilling, Lilless, Fuller, Linda F., 1997, Dictionary of Quotations in Communications, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut, 206, angličtina, 0313304300]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=qJnrg1ZYnAkC&dq/

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Mozek zahálčivého je ďáblova dílna.“

—  John Bunyan

Originál: (en) An idle man's brain is the devil's workshop.
Zdroj: [Kroft, J. D., 2000, Little Gems of Wisdom: Advice from Grandpa, Xulon Press, Vienna, Virginia, 68, angličtina, 1931232156]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=qJnrg1ZYnAkC&hl/

„Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.“

—  John Bunyan

Originál: (en) Sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love.
Zdroj: [Manser, Martin H., 2001, The Westminster Collection of Christian Quotations, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1., 345, angličtina, 0664222587]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&dq/

„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.“

—  John Bunyan

Originál: (en) Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan.
Zdroj: [Bunyan, John, 1873, The complete works of John Bunyan, Bradley, Garretson & Co., 80, angličtina]

„Now, I was, as they said, become godly; now I was become a right honest man.“

—  John Bunyan, kniha Grace Abounding to the Chief of Sinners

Grace Abounding to the Chief of Sinners (1666)
Kontext: Now, therefore, they began to praise, to commend and to speak well of me, both to my face, and behind my back. Now, I was, as they said, become godly; now I was become a right honest man. But, oh! when I understood that these were their words and opinions of me, it pleased me mighty well. For though, as yet, I was nothing but a poor painted Hypocrite, yet I loved to be talked of as one that was truly godly. I was proud of my Godliness, and, indeed, I did all I did, ether to be seen of, or to be well spoken of, by Man.<!--p. 16

„When you pray, rather let your heart be without words then your words without heart.“

—  John Bunyan

Varianta: In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.

„I came where there were three or four poor Women sitting at a door in the Sun, and talking about the things of God“

—  John Bunyan, kniha Grace Abounding to the Chief of Sinners

Grace Abounding to the Chief of Sinners (1666)
Kontext: [I]n one of the streets of [Bedford], I came where there were three or four poor Women sitting at a door in the Sun, and talking about the things of God; and being now willing to hear them discourse I drew near... for I was now a brisk Talker also myself in the matters of Religion. But... I heard, but I understood not; for they were far above, out of my reach. Their talk was about a new Birth, the work of God on their hearts... They talked how God had visited their souls with his love in the Lord Jesus, and with what words and promises they had been refreshed, comforted, and supported against the temptations... And methought they spake as if Joy did make them speak, they spake with such pleasantness of Scripture Language, and with such appearance of grace in all they said, that they were to me as if they had found a new World...<!--pp. 17-18

„When he understood it, he called for his friends, and told them of it.“

—  John Bunyan, The Pilgrim's Progress

Part II, Ch. XIII <!-- Sect. 4 -->
The Pilgrim's Progress (1678), Part II
Kontext: Then Mr. Honest called for his friends, and said unto them, I die, but shall make no will. As for my honesty, it shall go with me; let him that comes after be told of this. When the day that he was to be gone was come, he addressed himself to go over the river. Now the river at that time over-flowed its banks in some places; but Mr. Honest, in his lifetime, had spoken to one Good-conscience to meet him there, the which he also did, and lent him his hand, and so helped him over. The last words of Mr. Honest were, Grace reigns! So he left the world.After this it was noised abroad that Mr. Valiant-for-truth was taken with a summons by the same post as the other, and had this for a token that the summons was true, "That his pitcher was broken at the fountain." When he understood it, he called for his friends, and told them of it. Then said he, I am going to my Father’s; and though with great difficulty I have got hither, yet now I do not repent me of all the trouble I have been at to arrive where I am. My sword I give to him that shall succeed me in my pilgrimage, and my courage and skill to him that can get it. My marks and scars I carry with me, to be a witness for me that I have fought His battles who will now be my rewarder. When the day that he must go hence was come, many accompanied him to the river-side, into which as he went, he said, "Death, where is thy sting?" And as he went down deeper, he said, "Grave, where is thy victory?"
So he passed over, and all the trumpets sounded for him on the other side.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

John Wesley foto
John Wesley3
křesťanský bohoslovec
Daniel Defoe foto
Daniel Defoe5
anglický obchodník, spisovatel a novinář
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson49
anglický spisovatel
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Henry Fielding foto
Henry Fielding14
anglický romanopisec a dramatik
Thomas More foto
Thomas More9
anglický renesanční humanista
John Milton foto
John Milton13
anglický spisovatel, básník
John Donne foto
John Donne7
anglický básník
John Fletcher foto
John Fletcher7
anglický jakobínský dramatik
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes18
anglický filozof
Dnešní výročí
Gilbert Cesbron foto
Gilbert Cesbron13
francouzský spisovatel 1913 - 1979
Eugéne Delacroix foto
Eugéne Delacroix18
francouzský romantický malíř 1798 - 1863
Alfred Hitchcock foto
Alfred Hitchcock17
britský režisér 1899 - 1980
Herbert George Wells foto
Herbert George Wells16
anglický spisovatel 1866 - 1946
Dalších 40 dnešních výročí
Podobní autoři
John Wesley foto
John Wesley3
křesťanský bohoslovec
Daniel Defoe foto
Daniel Defoe5
anglický obchodník, spisovatel a novinář
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson49
anglický spisovatel
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Henry Fielding foto
Henry Fielding14
anglický romanopisec a dramatik