„Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“

—  Konfucius

  Konfucius foto
Konfucius103
čínský učitel, editor, politik a filozof

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .