„Když vítězové píší dějiny, mají poražení co falzifikovat.“

—  Zdeňka Ortová, Source: Sfinga křížovka 26/2007
Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová86
česká spisovatelka 1961
Reklama

Podobné citáty

Julian Barnes foto
Curzio Malaparte foto
Reklama
žarko Petan foto

„Dějiny obyčejně píší vítězové.“

—  žarko Petan slovinský spisovatel a režisér 1929 - 2014

Curzio Malaparte foto
Tennessee Williams foto

„Na ekumenickém koncilu nesmějí být vítězové a poražení, nýbrž je bezpodmínečně třeba usilovat o to, aby bylo vše definováno s morální jednohlasností.“

—  Alfred Ancel 1898 - 1984
1962 Source: [Schatz, Klaus, 2014, Všeobecné koncily - Ohniska církevních dějin, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1, 278, 978-80-7325-345-5]

Démokritos foto

„Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Dan Brown foto
Sylvester Stallone foto
Jan Werich foto
Erazim Kohák foto
Gabriel Laub foto
Gotthold Ephraim Lessing foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“