„Vzájemná výměna myšlenek budí vzájemnou důvěru.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 15. prosince 2019. Historie
Dominik Čipera foto
Dominik Čipera16
český 1893 - 1963

Podobné citáty

František Vymazal foto

„Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.“

—  František Vymazal český lingvista a překladatel 1841 - 1917

Konrad Adenauer foto
Konrad Adenauer foto
Léon Bloy foto
Alan García foto

„Buď dospějeme k vzájemnému pochopení ohledně Machu Picchu, nebo je prostě budeme muset označit za vykrádače pokladů.“

—  Alan García prezident Peru 1949 - 2019

o Yaleově univerzitě, která od roku 1916 uchovává tisíce předmětů z naleziště, které Peru požaduje vrátit
Zdroj: [Vraťte, co jste ukradli, vyzývá Peru Yaleovu univerzitu, tyden.cz, 2010-09-28, 2011-02-17, http://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/vratte-co-jste-ukradli-vyzyva-peru-yaleovu-univerzitu_182205.html]

Dalajláma foto
Max Planck foto
Hans Christian Andersen foto
Albert Camus foto
Christian Morgenstern foto
Suren Akopovič Tovmasjan foto

„Naše arménská věda a naše kulturní instituce se po mnoho let vyhýbaly kontaktům se učenými mechitaristy. Ano, jsou spojeni s Vatikánem. Ale stejní mechitaristé jsou sběrateli a správci kulturních hodnot arménského lidu. Vzájemná výměna v oblasti arménských studií by mohla být velkým přínosem pro historii naší kultury.“

—  Suren Akopovič Tovmasjan 1909 - 1980

Originál: (ru) Многие годы наше арменоведение, да и наши учреждения культуры избегали контактов с учеными мужами-мхитаристами. Да, они связаны с Ватиканом. Но те же мхитаристы – собиратели и хранители культурных ценностей армянского народа. Взаимный обмен в области арменоведения мог бы принести большую пользу истории нашей культуры.
Zdroj: [Мирзоян, Гамлет, СОВЕТСКИЕ ПРАВИТЕЛИ АРМЕНИИ, noev-kovcheg.ru, 2018-04, 2020-08-27, https://noev-kovcheg.ru/mag/2009-04/1586.html]

Charles Louis Montesquieu foto

„Společnost je založena na vzájemné výhodě.“

—  Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Dmitrij Chvorostovskij foto

„Vzájemně se požírají jako pavouci v láhvi.“

—  Dmitrij Chvorostovskij ruský operní baryton 1962 - 2017

o souboru Velkého divadla v Moskvě
Zdroj: [Divadlo, Hudební rozhledy, 2013, 9, 40]

Související témata