Konrad Adenauer citáty

Konrad Adenauer foto

30   7

Konrad Adenauer

Datum narození: 5. leden 1876
Datum úmrtí: 19. duben 1967

Konrad Hermann Joseph Adenauer byl německý konzervativní politik, první poválečný kancléř Německa a též první předseda Křesťanskodemokratické unie.

Citáty Konrad Adenauer


„Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.“

„Nejprve se staňte neoblíbeným, teprve potom Vás také budou brát vážně.“


„Všechny lidské orgány se jednou unaví, ale jazyk nikdy.“

„Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít.“

„Lidi musíme brát takoví, jací jsou - jiné nemáme.“

„Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství.“

„Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.“

„Je naprosto lhostejné, zda ke sjednocení Evropy dojde na bázi federace nebo konfederace. Říkám vám zcela otevřeně, že pro mne je důležité, aby v tomto směru vůbec k něčemu došlo.“


„Hroší kůže je dar Boha.“

„Pakliže člověk myslí jenom na potíže, nezbývá mu již na nic jiného čas.“

„Základem dobrého křesťanského života není ani chudoba ani bohatství, nýbrž přiměřené vlastnictví materiálních prostředků.“

„Mír bez svobody žádným mírem není.“


„Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.“

„Vláda, která nestojí pod kontrolou opozice, se vydává v nebezpečí, že zpitomí definitivně.“

„Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.“

„Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .