„Bůh se stal člověkem; a čímpak se stane člověk, stal-li se Bůh člověkem kvůli němu?“

Témata
stan, bůh, člověk
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Aurelius Augustinus foto
Johannes Robert Becher foto
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry foto
George Whitefield foto

„Ježíš byl Bohem a člověkem v jedné osobě, aby Bůh a člověk spolu mohli být opět šťastni.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770
(en) Jesus was God and man in one person, that God and man might be happy together again. Source: [Whitefield, George, Letters of George Whitefield, for the Period 1734-1742, https://books.google.cz/books?id=ooLZAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1976, 570, 173, angličtina]

 Osho foto
Jan Amos Komenský foto

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Graham Greene foto
Immanuel Kant foto
Friedrich Schiller foto
 Menandros foto
Stanisław Jerzy Lec foto
 Hillel foto

„Kde není člověk, snaž se být člověkem ty.“

—  Hillel rabín -112 - 9 př. n. l.
Source: [Riccardi, Andrea, 2014, Století mučedníků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 13, 978-80-7195-543-6]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“