Francois Fénelon citáty

Francois Fénelon foto

13   58

Francois Fénelon

Datum narození: 6. srpen 1651
Datum úmrtí: 7. leden 1715

François Fénelon, plným jménem François de Salignac de la Mothe-Fénelon byl francouzský teolog, básník a spisovatel, od roku 1696 arcibiskup v Cambrai. Byl zastáncem kvietismu. Jeho nejznámějším literárním dílem jsou Příhody Telemachovy , jež napsal jako vychovatel burgundského vévody Ludvíka, vnuka Ludvíka XIV., pro svého svěřence.


„Odvaha je ctností jen tehdy, když je podmíněna šikovností, jinak je to pohrdání životem.“

„Láska bez vznešených úmyslů - to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten.“


„Člověk není nikdy tak vynalézavý, jako když jde o to, aby oklamal sám sebe a umlčel výčitky.“

„Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.“

„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“

„Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují.“

„Přátelství k ženám - to je pokrm srdce podávaný za studena.“

„Čím víc mluvíte, tím míň si lidé zapamatují.“


„Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy dobývají trůnu proto, že lžou nejpřesvědčivěji.“

„Člověk není člověkem, když miluje jen sebe.“

„Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého, ale snižovat se k němu.“

„Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.“

„Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .