„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“

Poslední aktualizace 19. září 2019. Historie
Albert Einstein foto
Albert Einstein226
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Alois Rašín foto

„Za službu vlasti se neplatí!“

—  Alois Rašín český československý politik, advokát, ekonom, novinář, politický vězeň a právník 1867 - 1923

Robert Baden-Powell foto
Gabriel Laub foto
Mahátma Gándhí foto
Sacha Guitry foto
Jan Hus foto

„Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Mistr Jan Hus: Řeč o míru, Kalich, 1963, s. 33n

Alexej Nikolajevič Tolstoj foto
Stanislav Kostka Neumann foto

„Bližní bližnímu je lhostejný; toť normální a všeobecný fakt, sociální zákon, od něhož je nám vycházeti, a nikoli od lásky člověka k člověku, která jest výjimečný případ a jako písek nespolehlivá, proměnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se pranic budovati.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Jan Hus foto

„Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54

Jiří Grygar foto

„Přírodní vědy překvapivě nejsou úspěšné, když chtějí odpovídat na otázky, kterým říkám dětské a které začínají klasickým slůvkem „proč“ (proč to tak je?). V tu chvíli přírodní vědy obvykle mlčí a nebo, pokud vůbec podávají nějakou odpověď, tak nás nikdy příliš neuspokojí.“

—  Jiří Grygar český astronom 1936

Zdroj: V rozhovoru s Janem Regnerem v českém vysílání Vatikánského rozhlasu, 21. dubna 2001; přepis dostupný na http://vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=424&sel_kniha=4&sel_kniha_nazev=vira.cz/grygar

Amy Lowell foto
Jorge Bucay foto
Dušan Radovič foto
Nick Lowe foto
Emil Paleček foto

„Cenu (Česká hlava) dostávám na stará kolena. Znamená to především, že na parte bude o několik slov víc.“

—  Emil Paleček český chemik 1930 - 2018

Zdroj: Česká hlava mi přinese víc písmen na parte, reaguje 84letý vědec http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/293701-ceska-hlava-mi-prinese-vic-pismen-na-parte-reaguje-84lety-vedec/

Alois Jirásek foto

„…je povinností každého, kdo může, povznášet bližního z horšího k lepšímu, z nízkého k vyššímu…“

—  Alois Jirásek, kniha U nás

Zdroj: Tato slova vložil autor do úst faráři Havlovickému → JIRÁSEK, Alois. U nás: nová kronika. Kniha třetí, Osetek. Praha: SNKLHU, 1954. 528 s. [Citovaný text je na str. 503.]

Související témata