Alois Jirásek citáty

Alois Jirásek foto
11   28

Alois Jirásek

Datum narození: 23. srpen 1851
Datum úmrtí: 12. březen 1930

Alois Jirásek byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu.

Díla

U nás
Alois Jirásek

„…je povinností každého, kdo může, povznášet bližního z horšího k lepšímu, z nízkého k vyššímu…“

—  Alois Jirásek, kniha U nás

Zdroj: Tato slova vložil autor do úst faráři Havlovickému → JIRÁSEK, Alois. U nás: nová kronika. Kniha třetí, Osetek. Praha: SNKLHU, 1954. 528 s. [Citovaný text je na str. 503.]

„Kdo chytá štěstí, je sám chycen.“

—  Alois Jirásek

Varianta: Kdo honí štěstí, sám je štván.

„To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály.“

—  Alois Jirásek

Zdroj: Těmito slovy uzavírá Jirásek román Skály → JIRÁSEK, Alois. Skály: několik výjevů z dějin samoty. 2. vyd. V Praze: Nakladatel J. Otto, 1900. 296 s. [Citovaný text je na str. 296.]

„Konal jsem, čeho láska k národu žádala. To není zásluha, to je povinnost. A měl jsem radostnou, nejvzácnější odměnu, že dočkal jsem se naší samostatnosti.“

—  Alois Jirásek

Zdroj: Z dopisu Josefu Thomayerovi ze dne z 25. 6. 1926. Citováno dle → MAŇÁKOVÁ, Marcela, ed. a MIKULÁŠEK, Alexej, ed. Sborník Společnosti Aloise Jiráska. III. Praha: Společnost Aloise Jiráska, 1998. 245 s. ISBN 80-86117-12-X. [Citovaný text je na str. 129.]

„O historickém románu dalo by se mnoho povídati a disputovati. /…/ Než tolik myslím, pokud historický román vyhoví modernímu pokroku ve vědách a umění, pokud především bude šetřiti plné pravdy a pravdivosti, ovšem na umění nezapomínaje, potud bude vždycky oprávněn a udrží se přese všechny útoky, tak jako že pravá historická malba nedá se zapuditi a zničiti třeba sebe věrnějším malováním všední a sprosté přítomnosti. A pak /…/ nám jmenovitě je nezbytně třeba živého připomínání naší minulosti. To nás sílí, osvěžuje, vzpružuje. Litujeme sice, že tu tam se někdo při tom nudí; ale sta srdcí se při tom zahřeje a rozehřeje.“

—  Alois Jirásek

/.../ Je pravda, najdeme mnoho tendence – /.../ Ale nejen u nás, jinde také. A také pravda, že jí začasté umění trpí. Ale jsme v zápase, a bojujeme o život. A život národa nade všecko. Pro něj musí všecko zápasit, i umění.
Zdroj: Tato slova vložil Jirásek do úst hrdinovi románu Janu Hodovalovi → JIRÁSEK, Alois. Na ostrově. V Praze: Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1888. 183 s. [Citovaný text je na str. 17.]

Podobní autoři

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer37
český spisovatel
Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický20
český básník, dramatik, novinář a překladatel
Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský56
český básník, literární kritik, novinář, politický spisovat…
Ugo Foscolo foto
Ugo Foscolo1
italský spisovatel
Jan Neruda foto
Jan Neruda60
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spiso…
Božena Němcová foto
Božena Němcová51
česká spisovatelka
Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach36
česká spisovatelka
František Vymazal foto
František Vymazal127
český lingvista a překladatel
Orison Swett Marden foto
Orison Swett Marden19
americký spisovatel
Dnešní výročí
Niccoló Paganini foto
Niccoló Paganini1
italský houslista, violista, skladatel 1782 - 1840
Džaváharlál Néhrú foto
Džaváharlál Néhrú7
indický právník, státník a spisovatel, první premiér Indie 1889 - 1964
Louis-ferdinand Céline foto
Louis-ferdinand Céline6
francouzský spisovatel 1894 - 1961
Henry Kissinger foto
Henry Kissinger31
ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Julius Zeyer foto
Julius Zeyer37
český spisovatel
Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický20
český básník, dramatik, novinář a překladatel
Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský56
český básník, literární kritik, novinář, politický spisovat…
Ugo Foscolo foto
Ugo Foscolo1
italský spisovatel
Jan Neruda foto
Jan Neruda60
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spiso…