Alois Jirásek citáty

Alois Jirásek foto

10   23

Alois Jirásek

Datum narození: 23. srpen 1851
Datum úmrtí: 12. březen 1930

Alois Jirásek byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu.


„Snažil jsem se oživit naši minulost, přiblížit k jasnějšímu názoru a porozumění. Nečinil jsem tak jako snílek, který má oči jen do minulosti obráceny a nedbá těžkého zápasu svého národa v době nynější. Právě proto, že jsem s celou duší prožíval ten boj, cítil jsem, že také třeba pohlédnout do naší minulosti, neboť dnešku plně nerozumí, kdo nezná včerejšku.“

„Den za dnem, léto za létem, a nakonec smrt.“


„Kdo honí štěstí, sám je štván.“

„Dnešku plně neporozumí ten, kdo nezná včerejšek.
Předkové naši zdatně zápasili a my zdědili jejich boj.“

„Kdo chytá štěstí, je sám chycen.“

„Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví.“

„Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému.“

„Sem byla poslední cesta, tu je poslední zastavení a pak - věčnost.“


„To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály.“

„Železo však u vážnosti mějte! Jím v čas pokoje role orejte, v čas zlý se jím proti nepříteli chraňte! Dokud Čechové budou míti takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou Čechové pozbudou své svobody.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .