„Jednou prostě musíš přestat hledět k nebi, nebo se nakonec ohlédneš a zjistíš, že i ty jsi někam odletěl.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Témata
město, hledí, nebe
John Green foto
John Green80
1977

Podobné citáty

Anne Frank foto
Andrzej Sapkowski foto

„Jak jsi říkal, lidé hledí více na to, kým jsi byl, než na to kým jsi.“

—  Andrzej Sapkowski polský spisovatel fantasy 1948

Bouřková sezóna

Valeriu Butulescu foto
Garri Kasparov foto

„Když jsem asi před dvěma lety vstoupil na ruskou politickou arénu, zmocnil se mě pocit, že jsem se ocitl uprostřed rozehrané šachové partie a čelím šachmatu nehledě na to, co udělám. Pochopil jsem, že prvotním cílem opozice je prostě přežít…..“

—  Garri Kasparov bývalý šachový mistr světa 1963

Zdroj: [Jaká je současná ruská opozice?, ruskodnes.cz, 2007, 2011-06-17, http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=445]

Erich Maria Remarque foto

„Obrácení není nic jiného než přestat hledět do země a začít se dívat vzhůru. Stačí jen pohnout očima.“

—  Carlo Acutis katolický blahoslavený 1991 - 2006

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acuits - Nicola Gori

Ildefonso Falcones foto
Tupac Shakur foto
Jiří Květoslav Hrubý foto
Leonard Cohen foto

„Pokud jste si již jednou prošly peklem, tak půjdete i do nebe.“

—  Leonard Cohen kanadský básník, romanopisec a hudebník 1934 - 2016

Terezie z Lisieux foto
Richard Sibbes foto

„Když vystřelíme šíp, vyhlížíme, že někam spadne, když vyšleme loď na moře, vyhlížíme její návrat, a když zasejeme símě, vyhlížíme sklizeň; a stejně tak, když zasíváme své modlitby skrze Krista v Boží lůno, neměli bychom vyhlížet odpověď a sledovat, jaký máme zdar? Je to sémě ateismu modlit se a nehledět na to, jaký máme zdar. Ale upřímný křesťan se bude modlit a vyčkávat, a posilovat své srdce zaslíbeními Slova, a nikdy od modlitby neupustí, dokud mu Bůh nedá milostivou odpověď.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) When we shoot an arrow, we look to the fall of it; when we send a ship to sea, we look for its return; and when we sow seed, we look for a harvest; so likewise when we sow our prayers, through Christ, in God's bosom, shall we not look for an answer and observe how we speed? It is a seed of atheism to pray and not to look how we speed. But a sincere Christian will pray and wait, and strengthen his heart with promises out of the Word, and never leave praying and looking up till God gives him a gracious answer.
Zdroj: [Sibbes, Richard, Alexander Balloch Grosart, The complete works of Richard Sibbes, D.D, https://books.google.cz/books?id=b6UGCwAAQBAJ&pg, James Nichol, Edinburgh, 1864, VII, 604, 208, angličtina]

Charles Spurgeon foto

„Nevstoupíš-li do žádné církve, dokud nenajdeš nějakou dokonalou, musíš počkat, než se dostaneš do nebe; a mimo to, milý příteli, nalezneš-li dokonalou církev, nepřijmou tě; jsem si jist, že by pak už nebyla dokonalá.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) If you do not join a church till you do find a perfect one, you must wait till you get to heaven; and, besides, my dear friend, if you ever find a perfect church they will not take you in; for I am sure they would not be perfect any longer.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Lord's Supper—a Remembrance Of Jesus: A Sermon (No. 2038), intended for reading on Lord's-day, August 19, 1888, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons34.xxxvi.html, 1.6.2005, 9.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Stephen King foto
Jan Tříska foto

Související témata