„Odmítám vaši ubohou nabídku dvou týdnu na pláži (nudná dovolená) jako protiváhu padesáti týdnů v kanceláři (nudná práce).“

Podobné citáty

Charles Baudelaire foto

„Práce není tak nudná jako zábava.“

—  Charles Baudelaire francouzský básník 1821 - 1867

Citát „Práce je méně nudná než zábava.“
Charles Baudelaire foto

„Práce je méně nudná než zábava.“

—  Charles Baudelaire francouzský básník 1821 - 1867

Varianta: Práce je méně nudná, než zábava.

Paul Gauguin foto

„Život bez práce je nudný, ale bez lásky je nesnesitelný.“

—  Paul Gauguin francouzský post-impresionistický umělec 1848 - 1903

William Shakespeare foto
Umberto Boccioni foto
Lauren Kate foto
Richard Baxter foto

„Není to práce Ducha, vykládat vám význam Písma a dát vám poznání teologie bez vašeho vlastního studia a píle, ale požehnat to studium a dát vám to poznání skrze něj. (…) Odmítat studia pod záminkou dostatečnosti Ducha je odmítat Písma samotná.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) It is not the work of the Spirit, to tell you the meaning of Scripture, and give you the knowledge of divinity, without your own study and labour, but to bless that study, and give you knowledge thereby. (…) To reject study on pretence of the sufficiency of the Spirit, is to reject the Scripture itself.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XX, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=G1tBAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 522, 190-191, angličtina]

Robert Ervin Howard foto

„Neznal jsem ho, ale jeho práci jsem velmi obdivoval. Je jedním z největších umělců, kteří dnes pracují. Pokud chce pracovat na jedněch šatech po dobu 16 týdnů, nebude kompromitovat.“

—  C. S. Leigh britsko-americký režisér a kurátor 1964 - 2016

o Ralphu Ruccim
Originál: (en) I didn't know him, but greatly admired his work. He's one of the great artists working today. If he wants to work on one dress for 16 weeks, he won’t compromise.
Zdroj: [Petkanas, Christopher, Ralph Rucci’s World, Times Two, https://www.nytimes.com/2011/12/29/fashion/book-and-film-on-ralph-rucci.html, 2011-12-28, 2018-05-25, The New York Times, anglicky]

Ladislav Muška foto
Donald Trump foto
Jack Welch foto

„Baví mě – i když občas mě to i rozčiluje – že jsem považován za kritika s tradičním, ba dokonce reakčním vkusem, že odmítám svoji dobu a kritizuji ubohost a jednoduchost samozvaných postmoderních provokací.“

—  Patrice Pavis britský akademik 1947

Zdroj: [Patrice Pavis: Oči, uši a intelekt v divadle nestačí, Divadelní noviny, 2009-10-28, 2014-06-27, http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=20412]

Reinhard K. Sprenger foto
Ivan Mládek foto
Naruto Uzumaki foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x