„Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým
dvakrát týdně řádně zatřásti.“

Citát je autorovi chybně přisuzován Podle předního komeniologa tento citát, zcela určitě nepochází od Jana Amose Komenského, a ani u něj nelze nalézt nějaký náznak vyjádření podobného obsahu. Zdroj toho výroku je neznámý. Pokud je autentický, mohl by pocházet z nějaké lidové zábavné četby 16. či 17. století, anebo mohl být uměle vytvořen jakoby v archaickém stylu až v dobách současných, nějakým literátem se smyslem pro provokaci a recesi apod... https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citat-jana-a-komenskeho

Poslední aktualizace 24. června 2020. Historie
Citát je autorovi chybně přisuzován
Témata
řádnost
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský129
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p… 1592 - 1670

Podobné citáty

Jan Amos Komenský foto

„Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou ženskou spáti.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Podle předního komeniologa tento citát, zcela určitě nepochází od Jana Amose Komenského, a ani u něj nelze nalézt nějaký náznak vyjádření podobného obsahu. Zdroj toho výroku je neznámý. Pokud je autentický, mohl by pocházet z nějaké lidové zábavné četby 16. či 17. století, anebo mohl být uměle vytvořen jakoby v archaickém stylu až v dobách současných, nějakým literátem se smyslem pro provokaci a recesi apod... https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citat-jana-a-komenskeho
Varianta: Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti.

Ralph Waldo Emerson foto
Xenofón foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Nevděk jest vždy jakýsi druh slabosti. Nevidělť jsem, že by řádní mužové byli bývali nevděčnými.“

—  Johann Wolfgang von Goethe německý spisovatel 1749 - 1832

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 237]

Hérakleitos foto

„Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 102.

Viktor Frankl foto
Matthew Henry foto

„Když měl Kristus opustit tento světa, zanechal poslední vůli. Svou duši odevzdal svému Otci, své tělo odkázal Josefu z Arimatie, aby bylo řádně pohřbeno; jeho šaty připadly vojákům; svou matku nechal péči Jana; co však měl nechat svým ubohým učedníkům, kteří vše zanechali pro něj? Stříbro ani zlato neměl; ale zanechal jim něco, co bylo nekonečně lepší, svůj pokoj.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) When Christ was about to leave the world he made his will. His soul he committed to his Father; his body he bequeathed to Joseph, to be decently interred; his clothes fell to the soldiers; his mother he left to the care of John: but what should he leave to his poor disciples, that had left all for him? Silver and gold he had none; but he left them that which was infinitely better, his peace.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: John, Chapter XIV., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.John.xv.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Řádné zboží snadno najde kupce.“
PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT.

— Neznámý autor

Jiří Gruša foto

„Vydělával jsem perem a dostal za to řádně přes perka.“

—  Jiří Gruša český diplomat, básník a spisovatel 1938 - 2011

Woody Allen foto

„Věčná nicota nevadí, pokud jste na to řádně oblečeni.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dramatik a hudebník 1935

Zoe Lofgrenová foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
Xenofón foto
Démokritos foto
Douglas Adams foto
Bruce Lee foto
Citát „Buďte v životě stálí a řádně uspořádaní, abyste v práci mohli být draví a originální.“
Gustave Flaubert foto
Henry David Thoreau foto

Související témata