„V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete
útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec
dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy -
jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.“

— Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis24
britský spisovatel irského původu 1898 - 1963

Podobné citáty

Další