Baruch Spinoza citáty

Baruch Spinoza foto

35   86

Baruch Spinoza

Datum narození: 24. listopad 1632
Datum úmrtí: 21. únor 1677
Další jména: Baruch de Spinoza

Baruch Spinoza byl nizozemský židovský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích. Mezi současníky byl jeden z nejdůslednějších racionalistů a jeden z prvních kritických čtenářů Bible. V současnosti má význam hlavně jeho politická filosofie, ale také překonání kartézského dualismu těla a ducha.


„Příroda sama je bůh.“

„Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.“


„Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.“

„Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.“

„Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, je na obtíž sobě i ostatním.“

„Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.“

„Nikdo až dosud nezjistil, co tělo může.“

„Není smrti, nýbrž jen řada přeměn, které jsem již přežil a lepší z nich ještě přežiji.“


„Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat.“

„Radost, to je dokonalost.“

„Vytrvale jsem se snažil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad nimi, ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit.“

„Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.“


„Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.“

„Moudrostí je poznání života, ne smrti.“

„Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.“

„Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .